Svenskt Trä Logo

Fasader med cementbunden spånskiva

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Cementbundna spånskivor är tillverkade av träsån och cement. Skivorna är gråa till färgen och har en jämn och slät yta. De är oftast industriellt grund- eller färdigmålade.

Skivorna får från brandsynpunkt användas i fasader i byggnader med fler än två våningar utan särskilda åtgärder. Skivorna monteras mot vertikala eller horisontella träläkt. Horisontella träläkt ska fästas mot vertikal luftningsläkt eller distansplattor på ett sådant sätt att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida sker. Luftspalt ska utformas på ett sådant sätt att risken för brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller främst fasader i högre byggnader. Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum på ett sådant sätt att skivorna kan röra sig.

Fasad med cementbunden spånskiva, Holzbau handbuch

Bild 1. Holzbau handbuch
Foto: Schwaner, Stuttgart

cementbunden spånskiva

Bild 2. Holzbau handbuch
Foto: Schwaner, Stuttgart

cementbunden spånskiva

Bild 3. Holzbau handbuch
Foto: Eternit, Berlin

Cementbunden spånskiva

Bild 4. Holzbau handbuch
Foto: Eternit, Berlin

Cementbunden spånskiva

Bild 5. Holzbau handbuch
Foto: Arge Holz, Düsseldorf

Cementbunden spånskiva

Bild 6. Holzbau handbuch
Foto: Eternit, Berlin

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok