Svenskt Trä Logo

Invändig beklädnad av trä – icke bärande väggar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-30

Panel av trä har en robust och tålig yta som passar i många utrymmen, såväl i bostäder som i lokaler och industrier.

Trä är ett lämpligt material antingen om önskemålet är att ge rummen en ombonad karaktär eller ställer krav på nötnings- och slagtålighet. Det är ett material med kända egenskaper, utan skadliga emissioner och utan krav på ytterligare ytskikt. Bortsett från för våtrumsväggar och liknande går material, paneltyp och behandling att variera på en mångfald olika sätt. Kombinationer av panel och skivbeklädnad ger ytterligare valmöjligheter.

Träpanel inomhus monteras vertikalt eller horisonttellt och ibland även diagonalt (i 60° lutning mot horisontalplanet). Panel fästs synligt eller dolt i underliggande bärverk. Vid stående profilerad panel uppstår särskilda anslutningsproblem vid golvsockel och vid taklist. Vid liggande panel måste hörn, utvändiga och invändiga, utformas på ett fackmässigt sätt med stor måttnoggrannhet vid tillkapning och montering.

Ytbehandling

Invändig träpanel ytbehandlas antingen genom målning eller med transparent ytskydd för att underlätta underhåll och rengöring. Träpanel tillåter många olika typer av ytbehandling och kan vara allt ifrån bets, olja eller lasyr till täckfärg eller klarlack. Även obehandlad panel förekommer och kan i många fall vara den lämpligaste, till exempel i basturum.

Skivmaterial

Ett alternativ till väggbeklädnad av massivt virke är olika skivmaterial, såsom plywood och i vissa fall spånskiva och hård träfiberskiva. Plywoodskivor med ytfaner i svenskt lövträ, ädelträ eller barrträ av hög kvalitet används företrädesvis i offentliga miljöer och i sådana miljöer där höga krav på slagtålighet ställs på ytskiktet. Ett alternativ till plywood och spånskivor är OSB-skivor, även kallade strimlespånskivor.

Det finns flera olika slag av träbaserade skivmaterial.

Uppsättning

I vissa fall kan ojämnheter i paneländar döljas med listverk även om listverkets tekniska funktion är att skydda fogar och brädändor. Här ges några exempel på hörn- och vinkellösningar vid tak, golv och vägghörn.

Tak: Väggpanel avslutas cirka 10 mm från innertak och övergång täcks med skugglist.
Bild 1. Tak: Väggpanel avslutas cirka 10 mm från innertak och övergång täcks med skugglist.

Golv: Väggpanel avslutas cirka 20 mm från golvet. Övergång täcks med golvsockel.
Bild 2. Golv: Väggpanel avslutas cirka 20 mm från golvet. Övergång täcks med golvsockel.

Hörn: Vid möte med innervägg med annan ytbeklädnad än panel avslutas väggpanel cirka 5 mm från sidovägg
Bild 3. Hörn: Vid möte med innervägg med annan ytbeklädnad än panel avslutas väggpanel cirka 5 mm från sidovägg.

Tillpassning av innerväggspanel ställer höga krav på den som utför arbetet, på noggrannhet och teknisk färdighet
Bild 4. Tillpassning av innerväggspanel ställer höga krav på den som utför arbetet, på noggrannhet och teknisk färdighet.

I ett hörn täcks fog mellan de mötande väggarnas panelbrädor med vinkellist eller genom att monteras dikt mot en förmonterad hörnprofil.
Bild 5. I ett hörn täcks fog mellan de mötande väggarnas panelbrädor med vinkellist eller genom att monteras dikt mot en förmonterad hörnprofil.

Vid stående panel avslutas panel i vinkel genom att brädorna läggs dikt an mot varandra eller genom att fogen täcks med list.
Bild 6. Vid stående panel avslutas panel i vinkel genom att brädorna läggs dikt an mot varandra eller genom att fogen täcks med list.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok