Blindbotten och fyllnadsmaterial

Publicerad 2003-09-01

Undersidan av ett bottenbjälklag benämns ofta blindbotten. En blindbotten ska kunna bära isoleringsmaterialet och den ska skydda den övriga delen av bjälklaget mot olika påfrestningar som kan förekomma, till exempel fukt.

En uteluftsventilerad krypgrund kan periodvis ge hög fuktbelastning på bottenbjälklagets undersida. Blindbotten bör utföras så lufttät som möjligt.

Konstruktion

Det traditionella materialet till blindbotten är massiva bräder med vindtät papp ovanpå. Olika skivmaterial används i allt större utsträckning. Träbaserade K-skivor, till exempel K-board, är vanliga till blindbotten. De bör antingen fungicidbehandlas mot mögel på undersidan eller klimatskyddas med underliggande, värmeisolerande och fukttålig isolerskiva, till exempel av mineralull eller extruderad cellplast.

Andra material till en blindbotten är fukthärdiga beklädnadsskivor, såsom cementspånskivor och cellulosacementskivor eller motsvarande. Armerad, perforerad plastväv kan även användas.

I Konstruktionsexempel visas detaljer för bottenbjälklag över uteluftsventilerad och inneluftsventilerad krypgrund.

Fyllnadsmaterial

Utrymmet mellan balkar i ett träbjälklag fylls vanligen ut mer eller mindre med isoleringsmaterial. Klimatskiljande bjälklag värmeisoleras till balkarnas fulla höjd och ibland mer därtill. De vanliga värmeisoleringsmaterialen ger bjälklaget även ett högre brandmotstånd. Andra bjälklag än klimatskiljande isoleras dels för att öka brandmotståndet, dels för att förbättra ljudisoleringen.

Isoleringsmaterial

Det vanligaste isoleringsmaterialet i bjälklag är mineralull. Det tillverkas av stenull eller glasull, i form av skivor eller som lösfyllnadsisolering. Lösfyllnadsisolering blir allt vanligare i bjälklag, särskilt i vindsbjälklag och hanbjälklag. Stenull tål högre temperaturer än glasull och används därför vid höga krav på brandmotstånd.

Organiska, träbaserade material, till exempel cellulosafiber, förekommer som lösfyllnadsisolering i träbjälklag, främst vindsbjälklag. Träfibrerna har en värmekonduktivitet som i stort sett motsvarar mineralullens. Vid tillverkningen behandlat träfibrerna med röt- och brandskyddande medel.

I Konstruktionsexempel visas värmeisolering och blindbotten över uteluftsventilerad krypgrund och blindbotten och isolering över inneluftsventilerad krypgrund.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan