Svenskt Trä Logo

Blindbotten och fyllnadsmaterial

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-27

Undersidan av ett bottenbjälklag av trä benämns ofta blindbotten. En blindbotten ska kunna bära isoleringsmaterialet och den ska skydda bjälklaget mot olika påfrestningar som kan förekomma, till exempel fukt.

En uteluftsventilerad krypgrund kan periodvis ge hög fuktbelastning på bottenbjälklagets undersida. Blindbotten bör utföras så lufttät som möjligt.

Konstruktion

Det traditionella materialet till blindbotten är massiva brädor med vindtät papp ovanpå. Olika skivmaterial används i allt större utsträckning. Träbaserade K-skivor, till exempel plywood eller K-board, är vanliga till blindbotten. De bör antingen fungicidbehandlas mot mikrobiell påväxt på undersidan eller klimatskyddas med underliggande, värmeisolerande och fukttålig isolerskiva, till exempel av mineralull.

Andra material till undersida blindbotten är fukthärdiga beklädnadsskivor, såsom cementspånskivor och cellulosacementskivor eller motsvarande. Armerad, perforerad plastväv kan även användas.

I avsnitt Konstruktionsexempel visas detaljer för bottenbjälklag över uteluftsventilerad och inneluftsventilerad krypgrund.

Fyllnadsmaterial

Utrymmet mellan bjälkar i ett träbjälklag fylls vanligen ut mer eller mindre med isoleringsmaterial. Klimatskiljande bjälklag värmeisoleras till balkarnas fulla höjd och ibland mer därtill. De vanliga värmeisoleringsmaterialen ger bjälklaget även ett högre brandmotstånd. Andra bjälklag än klimatskiljande isoleras dels för att öka brandmotståndet, dels för att förbättra ljudisoleringen eller för att ge en ljuddämpning.

Isoleringsmaterial

Det vanligaste isoleringsmaterialet i bjälklag är mineralull. Det tillverkas av stenull eller glasull, i form av skivor eller som lösfyllnadsisolering. Lösfyllnadsisolering blir allt vanligare i bjälklag, särskilt i vindsbjälklag och hanbjälklag.
Stenull tål högre temperaturer än glasull och används därför vid högre krav på brandmotstånd.

Organiska, träbaserade material, till exempel cellulosafiber, förekommer som lösfyllnadsisolering i träbjälklag, främst vindsbjälklag. Träfibrerna har en värmekonduktivitet som i stort sett motsvarar mineralullens. Vid tillverkningen behandlas träfibrerna med röt- och brandskyddande medel.

I avsnitt Konstruktionsexempel visas värmeisolering och blindbotten över uteluftsventilerad krypgrund samt blindbotten och isolering över inneluftsventilerad krypgrund.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok