Svenskt Trä Logo

Fasader med flerskiktsskiva

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-10

En flerskiktsskiva är uppbyggd av korsvis sammanlimmade skikt av brädor. Till fasader används vanligen barrträ, till exempel gran, furu eller lärk.

Skivorna monteras mot vertikala eller horisontella träläkt. Det förekommer även system med profiler av stål eller aluminium. Horisontella läkt ska fästas mot vertikala luftningsläkt eller distansplattor på ett sådant sätt att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida sker. Luftspalt ska utformas på ett sådant sätt att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller främst fasader på byggnader med fler än två våningar. Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum på ett sådant sätt att skivorna kan röra sig. Horisontella skarvar ska utföras med fasade skivkanter eller med längsgående plåtbleck. Vertikala skarvar ska utföras öppna eller med täckande läkt över fogar. Skivornas kanter ska förseglas för att undvika fuktupptagning och sprickbildning i ytan närmast kanten.

Fasad med flerskiktsskiva

Bild 1. Foto: Andreas Falk

Flerskiktsskiva

Bild 2. Foto: Andreas Falk

Flerskiktsskiva

Bild 3. Foto: Andreas Falk

Flerskiktsskiva

Bild 4.

Flerskiktsskiva

Bild 5. Holzbau handbuch
Foto: Lignotrend, Weilheim

Flerskiktsskiva

Bild 6. Holzbau handbuch
Foto: Lignotrend, Weilheim

Flerskiktsskiva

Bild 7. Holzbau handbuch
Foto: Fotodesign A. Braun, Hameln

Flerskiktsskiva

Bild 8. Holzbau handbuch
Foto: Kauffmann Theiling&Partner, Stuttgart

Flerskiktsskiva

Bild 9. Holzbau handbuch
Foto: Schwaner, Stuttgart

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok