Svenskt Trä Logo

Utfackningsväggar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Utfackningsvägg med trästomme är den vanligaste typen av yttervägg i flerbostadshus med bärande stomme av betong och/eller stål.

Utfackningsväggen bär inga vertikala laster utan tar upp enbart vindlast och egenvikt.

Denna typ av yttervägg är mycket konkurrenskraftig bland annat tack vare sin goda termiska isoleringsförmåga i förhållande till sin tjocklek. Den är också mycket gynnsam att förtillverka.

Från att ha varit en svensk/nordisk vägglösning sprider sig för närvarande användningen över Europa i takt med ökade krav på värmeisoleringsförmåga.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok