Svenskt Trä Logo

Utfackningsväggar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Utfackningsvägg med trästomme är den vanligaste typen av yttervägg i flerbostadshus med bärande stomme av betong och/eller stål.

Utfackningsväggen bär inga vertikala laster utan tar upp enbart vindlast och egenvikt.

Denna typ av yttervägg är mycket konkurrenskraftig bland annat tack vare sin goda termiska isoleringsförmåga i förhållande till sin tjocklek. Den är också mycket gynnsam att förtillverka.

Från att ha varit en svensk/nordisk vägglösning sprider sig för närvarande användningen över Europa i takt med ökade krav på värmeisoleringsförmåga.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan