Takskydds­anordningar

Publicerad 2003-09-01

De övergripande kraven på en byggnads skyddsanordningar anges i PBL (Plan- och bygglagen). Föreskrifter för tillämpning av PBL finns i BBR (Boverkets Byggregler) och i Arbetsmiljöverkets regler.

Ett yttertak ska bland annat ha erforderliga skydd mot snöras och andra tillbud som kan orsaka skador på människor och lös egendom. Taket ska förses med erforderliga anordningar för tillträde.

Föreskrifter

  • Tillträde till yttertak ska kunna ske inifrån via tak- eller vägglucka. Undantag är om fasadhöjden är högst 8 m - då räcker det med väggstege, som ska vara fast om fasadhöjden är över 4 m. Lös stege får användas om fasadhöjden är högst 4 m. En särskild säkring ska anordnas vid takfot så att den lösa stegen inte kan glida.
  • Till en skorsten fordras på yttertaket i regel en fast takstege eller takbrygga. Till antenner, fläktar, värmeväxlare, solfångare och andra anordningar på taket som fordrar tillsyn och service krävs stegar och bryggor i motsvarande omfattning som till taknock och skorstenar.
  • För tillträde till taknock ska det finnas en fast takstege från uppstigningsstället. Kravet gäller om fasadhöjden är över 4 m och om avståndet mellan uppstigningsstället och nocken är över 1 m.
  • I taknock krävs en takbrygga om fasadhöjden är 8 m eller mer och om taket lutar mer än 1:4 (cirka 14°).
  • Ett yttertak ska ha fästanordningar för säkerhetslinor vid taknock eller motsvarande högpunkt om fasadhöjden är 4 m eller mer. Byggnader med en fasadhöjd på 8 m eller mer och med ett tak som lutar mer än 1:3 (cirka 22,5°) ska förses med fotstöd eller snöräcke vid takfot och vid eventuell brytpunkt.
  • Takfönster och luckor större än 600x800 mm ska ha skydd mot nedstörtning om de kan komma att beträdas och inte kan bära belastningen från en person. De ska ha kanter med höjden 350 mm över takytan eller ha ett skyddsräcke med höjden minst 500 mm. Räcket ska finnas runtom ett takfönster om taket lutar mindre än 1:10 (cirka 6°) eller om fönstret har ett horisontellt mått som överstiger 4 m. Vid brantare tak eller mindre fönster kan räcket på fönstrets nedre sida utelämnas.

Takskyddsanordning
Bild 1. Det ställs olika krav på tillträdesanordningar beroende på husets höjd.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan