Svenskt Trä Logo

Takskyddsäkerhetsanordningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-03-27

De övergripande kraven på en byggnads skyddsanordningar anges i PBL (Plan- och bygglagen). Föreskrifter för tillämpning av PBL finns i BBR (Boverkets Byggregler) och i Arbetsmiljöverkets regler. En särskild branschstandard finns framtagen som redovisar vilka krav som gäller vid arbete på tak.

Ett yttertak ska bland annat ha erforderliga skydd mot snöras och andra tillbud som kan orsaka skador på människor och lös egendom. Taket ska förses med erforderliga anordningar för tillträde och underhåll av tak.

Föreskrifter

  • Tillträde till yttertak ska kunna ske inifrån via tak- eller vägglucka. Undantag är om fasadhöjden är högst 8 m – då räcker det med väggstege, som ska vara fast om fasadhöjden är över 5 m. Markstege (lös stege) får användas om fasadhöjden är högst 5 m. Glidskydd ska monteras vid takfot för att markstege inte kan glida. Fast väggstege ska ha fallskydd i form av skena eller vajer som är kopplad vidare till takstege eller gångbrygga.
  • Till skorstenar, antenner, fläktar, värmeväxlare, sol energisystem och andra anordningar på taket som fordrar tillsyn och service krävs stegar och gångbryggor.
  • För tillträde till taknock ska det finnas en fast takstege från uppstigningsstället. Kravet gäller om fasadhöjden är över 5 m och om avståndet mellan uppstigningsstället och nocken är över 1 m.
  • I taknock krävs en gångbrygga för förflyttning och förankring av personlig skyddsutrustning vid besiktning, underhåll och tillträde till anordningar på tak om taklutningen överstiger 6° och fallhöjden överstiger 2 m.
  • På enbostadshus och andra små byggnader med nivåskillnad takkant/mark över 2 m och mindre än 7 m till nock (fallhöjd) krävs normalt inte gångbrygga eller takstege. Detta kan ersättas med förankringsöglor med 5 m mellanrum mitt på taket och vid takhörn, 2 m från respektive takkant om taklutningen är mindre än 27°.

     

    Takskyddsanordning

Bild 1. Minimikrav på taksäkerhetsanordningar på ett enbostadshus.

Se detaljerad information om taksäkerhetsanordningar hos Taksäkerhetskommittén.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok