Svenskt Trä Logo

6.2.1 KL-trä och bärförmåga

Publicerad 2017-07-07

KL-träskivor som påverkas av vertikallaster samt moment från till exempel excentrisk last från bjälklag eller vindlast ska dimensioneras som böjda och tryckta element.

I de flesta fall sker deformationen i konstruktionens veka riktning och därmed kan reglerna för böjd och tryckt stång tillämpas. Dimensionering av tryckta massiva träkonstruktioner som KL-trä kan göras enligt Eurokod 5. För de slanka skivorna av KL-trä är stabilitetsfallet oftast avgörande för väggens bärförmåga. Även upplagstryck i väggars ändar och mot syll och bjälklag måste kontrolleras. Kontroll av deformation kan i vissa fall vara aktuellt om det förekommer stora transversallaster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok