Svenskt Trä Logo

6.6 Väggtvärsnitt

Publicerad 2017-07-07

Ytterväggars uppbyggnad kan göras enligt ett stort antal alternativ och önskemål. Synlig insida, invändigt installationsskikt, lätt isolering mellan reglar eller tung isolering och enbart långa träskruvar som bär fasadskiktet, är några av de kombinationer som är möjliga.

Nedan presenteras ett antal olika varianter av ytterväggsuppbyggnader. Angivna värden ska betraktas som riktvärden. Se även tabell 8.15.

Lägenhetsskiljande väggar ska avskilja två separata lägenheter med avseende på brand samt ljud och ofta ska lägenhetsskiljande väggen även klara vertikala och horisontella laster. Uppbyggnaden av lägenhetsskiljande väggar av KL-trä kan principiellt delas in i två alternativa lösningar, dubbla väggskivor av KL-trä och enkla väggskivor av KL-trä som kläs in med regelkonstruktioner. Nedan presenteras ett antal olika varianter av lägenhetsskiljande vägguppbyggnader. Angivna värden ska betraktas som riktvärden. Se även tabell 8.15.

Tabell 6.7 Sammanställning av några olika utföranden av yttervägg.

Väggtyp Material
(mm)
U-värde
[W/m2K]
Total
tjocklek
(mm)
Brand-
klass
Ljud-
isolering
Dw (C;Ctr)
Vägg typ 1 Vägg typ 1
22 utvändig panelbräda
34 spikläkt
Vindskydd
120 tung isolering
80 KL-träskiva
Ångbroms
45 reglar och isolering
13 gipsskiva
0,25 314 REI60 38 (–1;–4)
Vägg typ 2 Vägg typ 2
22 utvändig panelbräda
34 spikläkt
Vindskydd
195 tung isolering
Ångbroms
100 KL-träskiva
45 reglar och isolering
13 gipsskiva
0,15 409 REI60 41 (–;–)
Vägg typ 3 Vägg typ 3
22 utvändig panelbräda
34 spikläkt
Vindskydd
45 reglar och isolering
95 tung isolering
Ångbroms
80 KL-träskiva
15 brandgipsskiva
0,25 291 REI60 51 (–3;–9)
Vägg typ 4 Vägg typ 4
22 utvändig panelbräda
34 spikläkt
Vindskydd
170 vertikala reglar och isolering
170 horisontella reglar och isolering
Ångbroms
100 KL-träskiva
45 reglar och isolering
2 × 13 gipsskiva
0,10 567 REI90 52 (–;–)

 

Tabell 6.8 Sammanställning av några olika utföranden av lägenhetsskiljande vägg.

Väggtyp Material
(mm)
Total tjocklek
(mm)
Brandklass Ljudisolering
Dw (C;Ctr)
Vägg typ 1 Vägg typ 1
13 gipsskiva
80 KL-träskiva
30 isolering
80 KL-träskiva
13 gipsskiva
216 REI60 56 (–;–)
Vägg typ 2 Vägg typ 2
2 × 13 gipsskiva
100 KL-träskiva
30 isolering
100 KL-träskiva
45 reglar och isolering
2 × 13 gipsskiva
327 REI90 62 (–;–)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok