6.7.1. Anslutningar vägg mot grund

Publicerad 2017-07-07

Anslutning mellan grund och yttervägg kan utföras på olika sätt. När väggen kompletteras på byggarbetsplatsen levereras en KL-träskiva som förses med isolering, tätskikt, fasad, fönster och dörrar på byggarbetsplatsen. I de fall då kompletterande skikt görs på byggarbetsplatsen finns alla möjligheter att dölja infästningarna. När väggen är prefabricerad så ingår isolering, tätskikt och eventuellt fasad beroende på typ, samt fönster och dörrar om så är önskvärt. En vanlig metod att göra infästningen på är att placera en syllregel som fästs mot grunden och fungerar som både infästning och styrregel för väggen. KL-träskivan skruvas sedan inifrån mot den i betongplattan fixerade syllregel, se figur 6.16. På syllregelns översida ska en tätremsa finnas som tätar mot den prefabricerade väggens underkant.

I anslutningen mellan vägg och grund råder normalt de högsta tvär- och lyftkrafterna. För att uppfylla kraven på bärförmåga och täthet i anslutningen är det viktigt att grunden görs med små måttoleranser. Med små ojämnheter i grunden blir montagearbetet med de massiva träkomponenterna också effektivare. För ytterligare information kring infästningar, se avsnitt 4.4.6.

Figur 6.16
Figur 6.16 Anslutning prefabricerad yttervägg av KL-trä mot betongplatta.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan