4.4.6 Infästningar väggskiva-grund, väggskiva-takplatta

Publicerad 2017-07-07

Infästning för väggskiva som används i konstruktioner av KL-trä utformas normalt som icke momentupptagande förband. Väggskivan kan fästas i grunden genom att beslagen gjuts in i betongplattan eller så att de svetsas fast i ingjutna fästplåtar. Alternativt kan förankringen av beslagen i betongen göras med expanderskruv eller med kemiskt ankare. Väggändar som vilar direkt mot betong, tegel, lättklinkerblock eller annat hygroskopiskt material bör förses med fuktspärr.

En enkel och vanligt förekommande infästning mot grund kan göras med spikningsplåt eller vinkelbeslag, se figur 4.24. Plåtarna monteras med hjälp av spikar eller skruvar. Den här typen av förband passar för både små och större horisontalkrafter. Beslagen kan utföras synliga eller dolda.

Infästning kan även göras mot en i grunden fastsatt styrregel, se figur 4.25. KL-träskivan ställs på eller mot styrregeln och fästs till styrregeln med exempelvis skråskruvning.

Vid infästningar mellan väggskivor och takplattor kan i princip alla infästningsalternativen nämnda under avsnitt 4.4.5 användas. Den enklaste formen av infästning och vanligast förekommande är att använda sig av självborrande träskruv, se figur 4.26.

Figur 4.24
Figur 4.24 Infästning mot grund med vinkelbeslag.

Figur 4.25
Figur 4.25 Infästningar mot grund med styrregel av trä.

Figur 4.26
Figur 4.26 Infästning mellan väggskiva respektive nockbalk av limträ och takplattor av KL-trä.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan