Svenskt Trä Logo

4.4.3 Anslutningar mot balkar

Publicerad 2017-07-07

KL-träplattor används ofta till stora bjälklag där mittupplag utgörs av underliggande eller integrerade balkar. Upplagen kan utformas på olika sätt och nedan presenteras några olika metoder.

Avväxlingar av bjälklag för öppningar och där man önskar jämna och plana under- och översidor görs ofta genom infällning av KL-träplattor i stålbalkar, se figur 4.16 a) – c). För att få plana ytor kompletteras konstruktionen med en överbyggnad eller täckande skivor av plywood eller fanerträ. Skivorna kan i vissa fall dimensioneras för att föra över tryck- och dragkrafter i bjälklagets plan, se figur 4.16 b) – d). I de fall det kan accepteras att avväxlingsbalken inte ryms inom KL-träplattans tjocklek är en mycket vanlig lösning att använda limträbalkar, se figur 4.16 d). Likaså är limträbalk som upplag en vanlig lösning som inre stöd för kontinuerliga KL-träplattor, se figur 4.16 e).

Figur 4.16

Figur 4.16

Figur 4.16

Figur 4.16

Figur 4.16
Figur 4.16 Exempel på anslutningar mot balkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok