4.4.3 Anslutningar mot balkar

Publicerad 2017-07-07

KL-träplattor används ofta till stora bjälklag där mittupplag utgörs av underliggande eller integrerade balkar. Upplagen kan utformas på olika sätt och nedan presenteras några olika metoder.

Avväxlingar av bjälklag för öppningar och där man önskar jämna och plana under- och översidor görs ofta genom infällning av KL-träplattor i stålbalkar, se figur 4.16 a) – c). För att få plana ytor kompletteras konstruktionen med en överbyggnad eller täckande skivor av plywood eller fanerträ. Skivorna kan i vissa fall dimensioneras för att föra över tryck- och dragkrafter i bjälklagets plan, se figur 4.16 b) – d). I de fall det kan accepteras att avväxlingsbalken inte ryms inom KL-träplattans tjocklek är en mycket vanlig lösning att använda limträbalkar, se figur 4.16 d). Likaså är limträbalk som upplag en vanlig lösning som inre stöd för kontinuerliga KL-träplattor, se figur 4.16 e).

Figur 4.16

Figur 4.16

Figur 4.16

Figur 4.16

Figur 4.16
Figur 4.16 Exempel på anslutningar mot balkar.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan