Svenskt Trä Logo

4.4.4 Infästningar väggskiva-väggskiva

Publicerad 2017-07-07

Infästningar mellan väggskivor kan principiellt utföras med träskruvar, vinkelbeslag eller dolda specialbeslag. Självborrande träskruvar och vinkelbeslag är vanligast förekommande, medan övriga infästningar är mera av innovativ karaktär. För att förbättra anslutningarnas egenskaper med avseende på brand och ljud kan det behövas ytterligare kompletteringar.

Den enklaste formen av infästning av KL-trä mot annan träyta är oftast att använda självborrande träskruv, se figur 4.17. Det är dock av största vikt att kontrollera placering av skruvarna så att de inte skruvas enbart i ändträ, det vill säga parallellt med fiberriktningen. För att minimera risken för detta samt i de fall där skruvning enbart är möjligt från sidan kan skråskruvning vara ett alternativ.

Ett annat enkelt system är att använda vinkelbeslag eller spikplåtsvinklar, se figur 4.18. Metoden är effektiv med avseende på överföring av tvärkrafter. Metoden är dock mindre lämplig för synliga ytor. På marknaden finns även specialanpassade beslag, både synliga och icke synliga.

Figur 4.17
Figur 4.17 Infästning med skruvning, horisontalsnitt.

Figur 4.18
Figur 4.18 Infästning med vinkelbeslag, horisontalsnitt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok