4.4.4 Infästningar väggskiva-väggskiva

Publicerad 2017-07-07

Infästningar mellan väggskivor kan principiellt utföras med träskruvar, vinkelbeslag eller dolda specialbeslag. Självborrande träskruvar och vinkelbeslag är vanligast förekommande, medan övriga infästningar är mera av innovativ karaktär. För att förbättra anslutningarnas egenskaper med avseende på brand och ljud kan det behövas ytterligare kompletteringar.

Den enklaste formen av infästning av KL-trä mot annan träyta är oftast att använda självborrande träskruv, se figur 4.17. Det är dock av största vikt att kontrollera placering av skruvarna så att de inte skruvas enbart i ändträ, det vill säga parallellt med fiberriktningen. För att minimera risken för detta samt i de fall där skruvning enbart är möjligt från sidan kan skråskruvning vara ett alternativ.

Ett annat enkelt system är att använda vinkelbeslag eller spikplåtsvinklar, se figur 4.18. Metoden är effektiv med avseende på överföring av tvärkrafter. Metoden är dock mindre lämplig för synliga ytor. På marknaden finns även specialanpassade beslag, både synliga och icke synliga.

Figur 4.17
Figur 4.17 Infästning med skruvning, horisontalsnitt.

Figur 4.18
Figur 4.18 Infästning med vinkelbeslag, horisontalsnitt.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan