Svenskt Trä Logo

4.4.1 Förband i KL-träskivans plan

Publicerad 2017-07-07

Skarvar mellan KL-träskivor kan utföras på ett antal olika sätt, skarv med lös fjäder, enkel eller dubbel lask, halvt i halvt och likartade lösningar. Lasken kan utgöras av plywood, fanerträ, dimensionshyvlat virke eller plattstål. Nedan återges en kort beskrivning av några olika principlösningar.

Skarv med lös fjäder är en vanlig lösning, se figur 4.7. Fjädern kan skruvas eller spikas ihop och är ett förband med två skär. Skarven kan också utföras med dubbla fjädrar, vilket skapar fyra skär. Skarven kan överföra krafter längs och tvärs KL-träskivans plan.

Skarv med enkel lask är troligen den enklaste skarven att utföra, se figur 4.8. Lasken kan skruvas eller spikas fast och betraktas som ett förband med ett skär. Skarven kan överföra krafter längs och tvärs KL-träskivans plan.

Skarv med dubbla laskar ökar konstruktionens och förbandets förmåga att överföra tvärkrafter, se figur 4.9. Laskarna kan skruvas eller spikas fast och är ett förband med ett skär per lask. Skarven kan också överföra mindre moment.

Skarv halvt i halvt är en väl beprövad metod inom träbyggandet, se figur 4.10. Metodens enkelhet gör att den tillsammans med självborrande träskruvar ger ett snabbt montage. Skarven kan överföra krafter längs och tvärs KL-träskivans plan.

Skarv med enkel lask och förstärkning med långa självborrande träskruvar, se figur 4.11.

Skarv med sammanhållande stålhylsor tillsammans med helgängade eller inlimmade skruvar, alternativt träskruvar, är en annan metod som utarbetats, se figur 4.12. Skruvarna monteras hos KL-trätillverkaren varvid enbart stålhylsa med slits enkelt kan monteras på byggarbetsplatsen. Utdragshållfastheten för de gängade eller inlimmade skruvarna har visat sig vara dimensionerande för denna typ av skarv. Skarven kan dimensioneras för stora tvärkrafter i skarvens längdriktning.

Skarv med specialbeslag finns på marknaden i ett antal olika utföranden anpassade för sammanfogning av träkonstruktioner, se figur 4.13. Många av beslagssystemen bygger på olika haksystem. Haksystemen bygger på att stål- eller aluminiumbeslag skruvas till väggskivorna av KL-trä och KL-träskivorna kan sedan monteras ihop. Antal beslag och deras storlek bestämmer skarvens totala bärförmåga.

Figur 4.7
Figur 4.7 Skarv med lös fjäder.

Figur 4.8
Figur 4.8 Skarv med enkel lask.

Figur 4.9
Figur 4.9 Skarv med dubbla laskar.

Figur 4.10
Figur 4.10 Skarv med urtag halvt i halvt.

Figur 4.11
Figur 4.11 Skarv med enkel lask och skråskruvning.

Figur 4.12
Figur 4.12 Skarv med sammanhållande stålhylsor och träskruvar.

Figur 4.13
Figur 4.13 Skarv med specialbeslag med träskruvar på skrå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok