Svenskt Trä Logo

4.4.5 Infästningar väggskiva-bjälklagsplatta

Publicerad 2017-07-07

Den enklaste metoden för infästningar mellan väggskiva och bjälklagsplatta är användning av långa självborrande träskruvar. 

Montage kan då ske från ovanliggande bjälklag direkt ner i underliggande KL-träskiva. Ovanliggande väggskiva fästs i sin tur med skråskruvning. I stället för långa träskruvar kan vinkelbeslag användas. För att förbättra anslutningarna med avseende på brand och ljud kan ytterligare kompletteringar behövas.

Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta kan utföras med långa självborrande träskruvar, se figur 4.19. Metoden är enkel att utföra, dock krävs uppmärksamhet så att skruvning i ändträ undviks och att erforderliga förankringslängder erhålls.

Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta kan utföras med vinkelbeslag eller spikplåtsvinklar, se figur 4.20. Oftast kan större tvärkrafter tas med vinkelbeslag i jämförelse med skruvning. Infästning av beslagen kan göras med spikning eller skruvning, med användning av ankarspik eller ankarskruv.

Infästning mellan väggskivor och bjälklagsplatta kan även utföras med långa eller korta helgängade skruvar, se figur 4.21. Korta inlimmade skruvar i vardera väggskivan tillsammans med gänghylsor skapar ett montagesystem anpassat för KL-träskivor. Hellånga stänger (lika med vägghöjden) kan användas för att föra ner lyftkrafter till grunden.

Infästning mellan väggskivor och bjälklagsplatta kan även utföras med inslitsade beslag, se figur 4.22. Inslitsade beslag, där beslagen först skruvas till KL-träplattan, blir dolda inuti väggskivorna som fixeras med dymlingar.

Anslutning mellan väggskiva och bjälklagsplatta kan även utföras med längsgående vinkelstål, se figur 4.23. Alternativt kan upplaget för KL-träplattan utgöras av underliggande trä- eller stålknap eller av längsgående träreglar.

Figur 4.19
Figur 4.19 Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta med långa träskruvar.

Figur 4.20
Figur 4.20 Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta med vinkelbeslag.

Figur 4.21
Figur 4.21 Infästning mellan väggskivor och bjälklagsplatta med helgängade skruvar.

Figur 4.22
Figur 4.22 Infästning mellan väggskivor och bjälklagsplatta med inslitsade beslag och dymlingar.

Figur 4.23
Figur 4.23 Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta med vinkelbeslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok