Svenskt Trä Logo

4.4.2 Utanpåliggande förband i KL-träplattans plan

Publicerad 2017-07-07

Förband i KL-träplattans plan som till viss del överför moment kan fås om KL-träplattorna kompletteras med över- och underliggande laskar, se figur 4.14 och figur 4.15.

Laskarna kan även placeras i de yttersta skikten av brädor, se figur 4.9. Det innebär att jämna ytor erhålls men mothållande moment blir mindre då de inre hävarmarna minskar. Bärförmåga och styvhet i skarven beror även av skruvantal och valt skarvmaterial. För utanpåliggande laskar kan cirka 50 procent av krafterna överföras i jämförelse med icke skarvad KL-träplatta.

Figur 4.14
Figur 4.14 Förband i huvudbärriktningen.

Figur 4.15
Figur 4.15 Förband vinkelrätt mot huvudbärriktningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok