Svenskt Trä Logo

4.4.2 Utanpåliggande förband i KL-träplattans plan

Publicerad 2017-07-07

Förband i KL-träplattans plan som till viss del överför moment kan fås om KL-träplattorna kompletteras med över- och underliggande laskar, se figur 4.14 och figur 4.15.

Laskarna kan även placeras i de yttersta skikten av brädor, se figur 4.9. Det innebär att jämna ytor erhålls men mothållande moment blir mindre då de inre hävarmarna minskar. Bärförmåga och styvhet i skarven beror även av skruvantal och valt skarvmaterial. För utanpåliggande laskar kan cirka 50 procent av krafterna överföras i jämförelse med icke skarvad KL-träplatta.

Figur 4.14
Figur 4.14 Förband i huvudbärriktningen.

Figur 4.15
Figur 4.15 Förband vinkelrätt mot huvudbärriktningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan