Svenskt Trä Logo

6.2.2 Lastkombinationer

Publicerad 2017-07-07

Vid dimensionering av väggar finns det huvudsakligen tre olika variabla laster att beakta: nyttig last, snölast och vindlast.

Konstruktionen bör kontrolleras utifrån att var och en av dessa laster betraktas som huvudlast. Vanligtvis kontrolleras väggen i brottgränstillståndet och dimensionerande lasteffekt Ed av lastkombinationen beräknas enligt ekvation 6.1 enligt Eurokod 0 och gällande EKS:

6.1  \({E_{\rm{d}}} = {\gamma _{\rm{d}}} \cdot 0,89 \cdot 1,35 \cdot {G_{\rm{k}}} + {\gamma _{\rm{d}}} \cdot 1,5 \cdot {Q_{{\rm{k}},1}} + \mathop \sum \limits_{i = 2}^n {\gamma _{\rm{d}}} \cdot 1,5 \cdot {\psi _{0,{\rm{i}}}} \cdot {Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

där:

γd är partialkoefficient för säkerhetsklass.
Gk är lasteffekter av permanenta laster.
Qk,1 är variabel huvudlast.
Ψ är lastkombinationsfaktor.
Qk,i är övriga variabla laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok