Svenskt Trä Logo

6.2.2 Lastkombinationer

Publicerad 2017-07-07

Vid dimensionering av väggar finns det huvudsakligen tre olika variabla laster att beakta: nyttig last, snölast och vindlast.

Konstruktionen bör kontrolleras utifrån att var och en av dessa laster betraktas som huvudlast. Vanligtvis kontrolleras väggen i brottgränstillståndet och dimensionerande lasteffekt Ed av lastkombinationen beräknas enligt ekvation 6.1 enligt Eurokod 0 och gällande EKS:

6.1  \({E_{\rm{d}}} = {\gamma _{\rm{d}}} \cdot 0,89 \cdot 1,35 \cdot {G_{\rm{k}}} + {\gamma _{\rm{d}}} \cdot 1,5 \cdot {Q_{{\rm{k}},1}} + \mathop \sum \limits_{i = 2}^n {\gamma _{\rm{d}}} \cdot 1,5 \cdot {\psi _{0,{\rm{i}}}} \cdot {Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

där:

γd är partialkoefficient för säkerhetsklass.
Gk är lasteffekter av permanenta laster.
Qk,1 är variabel huvudlast.
Ψ är lastkombinationsfaktor.
Qk,i är övriga variabla laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan