Svenskt Trä Logo

6.1.2 Icke bärande innerväggar

Publicerad 2017-07-07

Innerväggar konstrueras olika beroende på vilken typ av innervägg det gäller.

I de flesta fall eftersträvas en vägg i sin enklaste form, varvid regelväggar väljs. Innerväggar av KL-trä som inte är bärande kan väljas då en värme- och fukttrög stomme efterfrågas. Innerväggar som är lägenhetsskiljande ska uppfylla särskilda krav på ljudisolering och brandmotstånd samt att våtrumsväggar ska även konstrueras så att de motsvarar höga krav på fuktsäkerhet. Innerväggar av KL-träskivor används även för byggnader där stor mekanisk hållfasthet och tålighet mot yttre påverkan eftersträvas såsom i idrottshallar och djurstallar, se även avsnitt 7.1.2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok