Svenskt Trä Logo

6.1.2 Icke bärande innerväggar

Publicerad 2017-07-07

Innerväggar konstrueras olika beroende på vilken typ av innervägg det gäller.

I de flesta fall eftersträvas en vägg i sin enklaste form, varvid regelväggar väljs. Innerväggar av KL-trä som inte är bärande kan väljas då en värme- och fukttrög stomme efterfrågas. Innerväggar som är lägenhetsskiljande ska uppfylla särskilda krav på ljudisolering och brandmotstånd samt att våtrumsväggar ska även konstrueras så att de motsvarar höga krav på fuktsäkerhet. Innerväggar av KL-träskivor används även för byggnader där stor mekanisk hållfasthet och tålighet mot yttre påverkan eftersträvas såsom i idrottshallar och djurstallar, se även avsnitt 7.1.2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan