Svenskt Trä Logo

6.7.3 Anslutningar mellan vägg och takstomme

Publicerad 2017-07-07

Anslutning mellan takstomme och KL-träskivor kan utföras med vinkelbeslag, gaffelankare eller skråskruvning direkt i KL-träskivorna.

Dimensionering av förbandet ska göras enligt Eurokod 5 med tillhörande EKS. Upplagstrycket mellan en traditionell takstol och KL-träskivan kan bli relativt stort då väggskivan har relativt liten tjocklek och takstolens underram normalt endast består av 45 mm reglar. För att fördela ut upplagstrycket kan takstolen kompletteras med limspikade trälaskar.

Fuktskydd och värmeisolering klaras genom att väggens uppbyggnad fortsätter upp för takstolen, med utvändigt fuktskydd av utvändiga panelbrädor, luftspalt och diffusionsöppen duk. Invändigt ansluts väggens diffusionskydd till takets diffusionsskydd.

Figur 6.18
Figur 6.18 Exempel på anslutning och infästning av takbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok