Svenskt Trä Logo

6.7.4 Anslutningar mellan yttervägg och fönster

Publicerad 2017-07-07

Med KL-träskivor ges stor frihet att utforma infästningar av fönster, dörrar och beslag.

För infästning av fönster och dörrar finns det två principlösningar, infästning direkt i KL-träskivan, alternativt att fästa en yttre ram eller vinkelbeslag till KL-träskivan där fönster kan fästas. Montage av fönster och dörrar kan göras på traditionellt vis och anslutningar görs vanligtvis enligt gällande anvisningar i AMA Hus och RA Hus. Ångbromsen kläms mot bottningslist och kompletteras i smygen. Tätningen kompletteras invändigt med fogmassa. Droppbleck monteras mot stödprofil av trä. Spikläkten och den horisontella regeln under karmbottenstycket placeras så att god lutning av fönsterblecket erhålls.

Figur 6.19
Figur 6.19 Principutformning av fönsterinfästning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok