Svenskt Trä Logo

6.7.4 Anslutningar mellan yttervägg och fönster

Publicerad 2017-07-07

Med KL-träskivor ges stor frihet att utforma infästningar av fönster, dörrar och beslag.

För infästning av fönster och dörrar finns det två principlösningar, infästning direkt i KL-träskivan, alternativt att fästa en yttre ram eller vinkelbeslag till KL-träskivan där fönster kan fästas. Montage av fönster och dörrar kan göras på traditionellt vis och anslutningar görs vanligtvis enligt gällande anvisningar i AMA Hus och RA Hus. Ångbromsen kläms mot bottningslist och kompletteras i smygen. Tätningen kompletteras invändigt med fogmassa. Droppbleck monteras mot stödprofil av trä. Spikläkten och den horisontella regeln under karmbottenstycket placeras så att god lutning av fönsterblecket erhålls.

Figur 6.19
Figur 6.19 Principutformning av fönsterinfästning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan