Svenskt Trä Logo

Underliggande konstruktion

Publicerad 2020-04-17

Den underliggande konstruktionen till ett trädäck utgörs vanligen av bjälkar som vilar på bärlinor som i sin tur vilar på plintar. Ibland kan även ett trädäck byggas direkt på mark vilket ställer högre krav på materialval samt förberedelser av marken. 

Det är viktigt att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen bör vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av.

Plintgrund

Plintar kan antingen gjutas på plats eller köpas färdiggjutna. För gjutning på plats används normalt gjutrör i kartong. Plintarna placeras i rader, en rad för varje bärlina. Hur många plintar som behövs i varje rad beror på dimensioner och avstånd mellan barlinorna. För mindre uteplatser räcker ofta två plintrader. Bärlinan fästes sedan i de i plinten fastgjutna beslagen av stål. Om bärlinan vilar mot betongplinten ska grundisoleringspapp placeras mellan plint och bärlina. För trädäck som byggs i anlutning till hus kan husväggen utnyttjas för infästning av den inre bärlinan.

Trädäck på mark

Om trädäcket ska byggas i anslutning till ett hus där grunden är låg kan ett trädäck direkt på mark vara ett alternativ. Det är viktigt att rätt produkt med rätt träskyddsklass används på rätt plats. Trä i kontakt med mark kräver exempelvis en högre klassning av träskydd, se länk nedan för rekommenderade användningsområden för olika träskyddsklasser. Det är också viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget ska vara plant, stadigt och väldränerat. Matjord ska grävas bort till fast underlag för att sedan ersättas med tvättad makadam. För att trädäcket inte ska utsättas för framtida sättningar bör marklagret packas med hjälp av en markvibrator. Marken ska sedan täckas med fiberduk för att förhindra sand och annat rinner ned i underlaget. 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok