Svenskt Trä Logo

2.4 Överslagsdimensionering

Publicerad 2017-07-07

Detta avsnitt ger en kort överblick av vilka dimensioner som kan förväntas för en bestämd dimensionerande last.

Diagrammen enligt nedan ger ungefärliga spännvidder och tillåten vertikal last för några vanliga typer av bjälklag och väggskivor av KL-trä. Värdena har beräknats med utgångspunkt från den inom EU gemensamma träbyggnadsstandarden Eurokod 5 inklusive nationella anpassningar.

Diagrammen i figur 2.6 och 2.7 – 2.9 är avsedda att användas vid överslagsdimensionering, till exempel under ett tidigt skede av projekteringen och de utesluter inte att en beräkning måste göras i ett senare skede. För noggrannare beräkningar hänvisas till avsnitt Dimensionering av KL-träkonstruktioner.

Flervåningshus, Finland
Flervåningshus, Finland.

Läs mer:
2.4.1 Bjälklag
2.4.2 Väggar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan