Svenskt Trä Logo

2.4 Överslagsdimensionering

Publicerad 2017-07-07

Detta avsnitt ger en kort överblick av vilka dimensioner som kan förväntas för en bestämd dimensionerande last.

Diagrammen enligt nedan ger ungefärliga spännvidder och tillåten vertikal last för några vanliga typer av bjälklag och väggskivor av KL-trä. Värdena har beräknats med utgångspunkt från den inom EU gemensamma träbyggnadsstandarden Eurokod 5 inklusive nationella anpassningar.

Diagrammen i figur 2.6 och 2.7 – 2.9 är avsedda att användas vid överslagsdimensionering, till exempel under ett tidigt skede av projekteringen och de utesluter inte att en beräkning måste göras i ett senare skede. För noggrannare beräkningar hänvisas till avsnitt Dimensionering av KL-träkonstruktioner.

Flervåningshus, Finland
Flervåningshus, Finland.

Läs mer:
2.4.1 Bjälklag
2.4.2 Väggar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok