Svenskt Trä Logo

2.4.2 Väggar

Publicerad 2017-07-07

I diagrammen visas dimensionerande vertikal last Nd per längdmeter på väggskivorna vid olika transversallaster qd och olika vägghöjder \(l\)e.

Dimensionerande värden i diagrammen ska betraktas som approximativa då uppbyggnaden av KL-träskivorna och hållfasthetsklassen påverkar skivornas bärförmåga. Vid hög utnyttjandegrad av bärförmågan ska alltid KL-trätillverkare kontaktas för aktuella hållfasthets- och styvhetsvärden. Diagrammen är framtagna för säkerhetsklass 3, klimatklass 1 eller 2 och lastvaraktighetsklass medellång (M). Brandlastfallet har inte beaktats.

Figur 2.7
Figur 2.7 Dimensionerande centrisk vertikal last för väggskiva av KL-trä med tjockleken 80 millimeter dimensionerad för säkerhetsklass 3, lastvaraktighetsklass medellång (M) för vertikal last och korttid (S) för transversallast samt klimatklass 1 eller 2.

Figur 2.8
Figur 2.8 Dimensionerande centrisk vertikal last för väggskiva av KL-trä med tjockleken 100 millimeter dimensionerad för säkerhetsklass 3, lastvaraktighetsklass medellång (M) för vertikal last och korttid (S) för transversallast samt klimatklass 1 eller 2.

Figur 2.9
Figur 2.9 Dimensionerande centrisk vertikal last för väggskiva av KL-trä med tjockleken 120 millimeter dimensionerad för säkerhetsklass 3, lastvaraktighetsklass medellång (M) för vertikal last och korttid (S) för transversallast samt klimatklass 1 eller 2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan