Svenskt Trä Logo

2.4.2 Väggar

Publicerad 2017-07-07

I diagrammen visas dimensionerande vertikal last Nd per längdmeter på väggskivorna vid olika transversallaster qd och olika vägghöjder \(l\)e.

Dimensionerande värden i diagrammen ska betraktas som approximativa då uppbyggnaden av KL-träskivorna och hållfasthetsklassen påverkar skivornas bärförmåga. Vid hög utnyttjandegrad av bärförmågan ska alltid KL-trätillverkare kontaktas för aktuella hållfasthets- och styvhetsvärden. Diagrammen är framtagna för säkerhetsklass 3, klimatklass 1 eller 2 och lastvaraktighetsklass medellång (M). Brandlastfallet har inte beaktats.

Figur 2.7
Figur 2.7 Dimensionerande centrisk vertikal last för väggskiva av KL-trä med tjockleken 80 millimeter dimensionerad för säkerhetsklass 3, lastvaraktighetsklass medellång (M) för vertikal last och korttid (S) för transversallast samt klimatklass 1 eller 2.

Figur 2.8
Figur 2.8 Dimensionerande centrisk vertikal last för väggskiva av KL-trä med tjockleken 100 millimeter dimensionerad för säkerhetsklass 3, lastvaraktighetsklass medellång (M) för vertikal last och korttid (S) för transversallast samt klimatklass 1 eller 2.

Figur 2.9
Figur 2.9 Dimensionerande centrisk vertikal last för väggskiva av KL-trä med tjockleken 120 millimeter dimensionerad för säkerhetsklass 3, lastvaraktighetsklass medellång (M) för vertikal last och korttid (S) för transversallast samt klimatklass 1 eller 2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok