Svenskt Trä Logo

2.4.1 Bjälklag

Publicerad 2017-07-07

I nedanstående diagram redovisas erforderliga plattjocklekar för olika spännvidder.

De gäller för klimatklass 1. Värdena i diagrammet ska betraktas som approximativa då uppbyggnaden av KL-träplattor och hållfasthetsklassen påverkar plattornas styvhet. För noggrann dimensionering ska alltid KL-trätillverkare kontaktas för aktuella hållfasthets- och styvhetsvärden.

Figur 2.6
Figur 2.6 Bjälklag med spännvidden L och bjälklagstjockleken t är framtagna för ett fritt upplagt bjälklag i klimatklass 1, med karakteristisk bostadslast på 2,0 kN/m2 och med beaktande av nedböjningskrav L/300 och nedböjning < 20 mm samt egenfrekvens > 8 Hz. Egenvikt för undertak och övergolv med totalt 25, 50 och 100 kg/m2 har medräknats. Eftersom bruksgränskrav är dimensionerande är diagrammet oberoende av säkerhetsklass. Brandlastfallet har inte beaktats.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan