Svenskt Trä Logo

2.4.1 Bjälklag

Publicerad 2017-07-07

I nedanstående diagram redovisas erforderliga plattjocklekar för olika spännvidder.

De gäller för klimatklass 1. Värdena i diagrammet ska betraktas som approximativa då uppbyggnaden av KL-träplattor och hållfasthetsklassen påverkar plattornas styvhet. För noggrann dimensionering ska alltid KL-trätillverkare kontaktas för aktuella hållfasthets- och styvhetsvärden.

Figur 2.6
Figur 2.6 Bjälklag med spännvidden L och bjälklagstjockleken t är framtagna för ett fritt upplagt bjälklag i klimatklass 1, med karakteristisk bostadslast på 2,0 kN/m2 och med beaktande av nedböjningskrav L/300 och nedböjning < 20 mm samt egenfrekvens > 8 Hz. Egenvikt för undertak och övergolv med totalt 25, 50 och 100 kg/m2 har medräknats. Eftersom bruksgränskrav är dimensionerande är diagrammet oberoende av säkerhetsklass. Brandlastfallet har inte beaktats.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok