Svenskt Trä Logo

2.2 KL-trä som balk

Publicerad 2017-07-07

KL-trä som balkelement kan användas som upplag för bjälklags- eller takplattor av KL-trä.

Balkarna kräver sidostagning som kan åstadkommas genom att bjälklags- eller takplattan skruvas fast i balken. Balkar kan också användas för att förstyva bjälklag, takplattor eller väggskivor. KL-trä som balkar kan med fördel tillverkas med ökad dimension och/eller hållfasthet för skikten i balkens längdriktning som blir bärande, medan mellanliggande skikt i huvudsak ger dimensionsstabilitet. En annan fördel med KL-träskivor är de sammanhållande dörr- och fönsterbalkar som fås automatiskt vid urtag för öppningar i skivorna. I de flesta fall räcker bärförmågan och ytterligare förstärkning erfordras i regel inte.

KL-träskiva fungerande som en sammanhållande balk
KL-träskiva fungerande som en sammanhållande balk ovan dörröppning. Hyttkammaren, Falun.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok