Kvistar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Kvistar kan i olika grad påverka hållfastheten. Detta beror på den fiberstörning som uppkommer runt kvisten. Vissa kvistar kan lossna efter att virket torkats, vilket medför att sådant virke klassas ned till en lägre sort i gängse sorteringsregler.

 


Barkringskvist
kvist helt eller delvis omsluten av invuxen bark. Barkringskvist som till mindre än 1/4 omges av bark mäts och bedöms som torrkvist.


Bladkvist
i längdriktningen genomskuren kvist på plankans märgsida och som inte når fram till virkeskanten.


Frisk kvist kvist som i det växande trädet till mer än 3/4 är sammanväxt med den omgivande veden.


Hornkvist
i längdriktningen genomskuren kvist, som på märgsidan utvidgar sig mot kanten/hörnet och som delvis också syns på kantsidan.


Hörnkvist kvist i skärningen mellan kantsida och flatsida.


Kvistgrupp anhopning av närbelägna kvistar, som har tydligt åtskilda fiberstörningar. Är kvistarna inte tydligt åtskilda av ett ostört fiberparti räknas de som en enda kvist. Kvistgrupper kan finnas såväl på ytsidor som på kantsidor. För att räknas som en kvistgrupp ska den bestå av minst 4 stycken kvistar större än 12 mm i diameter och hela kvistgruppen ska ligga inom 150 mm virkeslängd.


Pärlkvist
liten, i regel mörkfärgad torr kvist med en diameter av högst 7 mm.


Rötkvist
kvist angripen av röta.


Svartkvist
mörkfärgad torrkvist.


Torrkvist
död kvist hos det växande trädet, kan sitta fast eller vara lös.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan