Svenskt Trä Logo

Kvistar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Kvistar kan i olika grad påverka hållfastheten. Detta beror på den fiberstörning som uppkommer runt kvisten. Vissa kvistar kan lossna efter att virket torkats, vilket medför att sådant virke klassas ned till en lägre sort i gängse sorteringsregler.

 


Barkringskvist
kvist helt eller delvis omsluten av invuxen bark. Barkringskvist som till mindre än 1/4 omges av bark mäts och bedöms som torrkvist.


Bladkvist
i längdriktningen genomskuren kvist på plankans märgsida och som inte når fram till virkeskanten.


Frisk kvist kvist som i det växande trädet till mer än 3/4 är sammanväxt med den omgivande veden.


Hornkvist
i längdriktningen genomskuren kvist, som på märgsidan utvidgar sig mot kanten/hörnet och som delvis också syns på kantsidan.


Hörnkvist kvist i skärningen mellan kantsida och flatsida.


Kvistgrupp anhopning av närbelägna kvistar, som har tydligt åtskilda fiberstörningar. Är kvistarna inte tydligt åtskilda av ett ostört fiberparti räknas de som en enda kvist. Kvistgrupper kan finnas såväl på ytsidor som på kantsidor. För att räknas som en kvistgrupp ska den bestå av minst 4 stycken kvistar större än 12 mm i diameter och hela kvistgruppen ska ligga inom 150 mm virkeslängd.


Pärlkvist
liten, i regel mörkfärgad torr kvist med en diameter av högst 7 mm.


Rötkvist
kvist angripen av röta.


Svartkvist
mörkfärgad torrkvist.


Torrkvist
död kvist hos det växande trädet, kan sitta fast eller vara lös.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok