Svenskt Trä Logo

Missfärgningar och vedförändringar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-05-27

Virket kan angripas av svampar och insekter som ger missfärgning och förändringar i veden. Olämplig hantering – som felaktigt förfarande vid torkning, lagring eller sågning av virke – kan leda till olika fel och brister.

Svampar kan indelas i grupperna mögel-, blånads- och rötsvampar. Mögelsvampen växer endast på vedens yta och missfärgar ytan. Blånadssvampen växer däremot inne i veden och missfärgar den samt ökar virkets permeabilitet. Det gör virket olämpligt att använda till utvändig fasadbeklädnad och dylikt. Rötsvampen bryter ned fiberväggarna med sitt enzym och sätter därmed ned virkets hållfasthet. Vädergrånat virke är olämpligt som underlag för täckmålning.

För fullständig lista med beskrivning och illustrationer av förekommande missfärgningar och vedförändringar se "Handelssortering av trävaror".

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok