Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Missfärgningar och vedförändringar

Publicerad 2003-09-01

Virket kan angripas av svampar som ger missfärgning och förändringar i veden. Insektsangrepp påverkar också kvaliteten. Olämplig hantering – som felaktigt förfarande vid torkning, lagring eller sågning av virke – kan leda till olika fel och brister.

Svampar kan indelas i grupperna mögel-, blånads- och rötsvampar. Mögelsvampen växer endast på vedens yta och missfärgar ytan. Blånadssvampen växer däremot inne i veden och missfärgar den samt ökar virkets permeabilitet. Det gör virket olämpligt att använda till utvändig fasadbeklädnad och dylikt. Rötsvampen bryter ned fiberväggarna med sitt enzym och sätter därmed ned virkets hållfasthet. Vädergrånat virke är olämpligt som underlag för täckmålning.

Blånad blåaktig missfärgning av virke orsakad av blånadssvamp.

Brädgårdsblånad blånad som uppkommer på sågat virke under torkning i brädgård.

Fast röta stadium hos rötförlopp där vedens hållfasthet ännu inte påtagligt har minskat. I ofruset tillstånd gör faströta samma motstånd som intilliggande frisk ved vid tryck med kantigt hårt föremål.

Lös röta röta som i ofruset tillstånd gör mindre motstånd än intilliggande frisk ved vid tryck med kantigt föremål.

Mjuk röta röta som i någon mån minskar vedens hållfasthet och gör att veden blir lätt uppmjukad.

Stockblånad blånad i ved som funnits i stocken före uppsågningen. Normalt förekommer stockblånad endast i splintveden och 50 mm från stockens ändyta alternativt 5 mm innanför stockens mantelyta.

Ströblånad blånad som uppstår där strön eller omgivande virke ligger an mot en bräda eller planka och därvid skapar gynnsamma fuktighetsförhållanden för blånadssvampen.

Torkhusblånad blånad som uppstår på virke under felaktig torkning i virkestork.

Trämögel ett samlingsnamn för vissa missfärgande virkesskadesvampar som under gynnsamma betingelser tillväxer och förökar sig på virke. Trämögelsvampar omfattar såväl mögel- som blånadssvampar.

Vädergrånad färgförändring mot grått hos träyta som inte beror på blånad eller mögel, utan på nedbrytning av ligninet i träytan på grund av solljusets UV-strålning.

Insektssting insektshål med mindre diameter än 2 mm.

Torkningsspricka spricka som uppstår genom spänningar i veden under torkning.

Vankant fel som uppstår vid sågning. Vankant är den del av virkesstyckets yta som inte berörts av sågbladet.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan