Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Tillväxtstörningar

Publicerad 2003-09-01

Tillväxtstörningar kan leda till att hela trädet eller bara toppskottet böjer sig. Om någon yttre faktor påverkar toppknoppens strävan att behålla kortaste avståndet till solen (fototropism) korrigerar trädet detta snabbt.

Ibland kan en avvikelse vara önskvärd för ett visst ändamål, medan den i andra fall inte får förekomma. Vresved eller masurvirke efterfrågas till exempel av fanerindustrin, men ses som ett fel hos virke till bärande konstruktioner.

De flesta tillväxtstörningar påverkar främst virkets hållfasthet.  Vissa störningar begränsar dock virkets användning av andra orsaker, till exempel möjligheten att ytbehandla den färdiga träprodukten.

Barkdrag i ved invuxen bark.

Kådlåpa en öppning mellan två årsringar i virkesstycket, vanligen fylld med kåda.

Kådved furuvirke med onormalt hög kådhalt. Olämpligt i virke som ska beröras eller lackeras.

Kärnspricka radiell spricka i kärnan hos det växande trädet.

Lyra mer eller mindre övervallad stamskada.

Ringspricka sprickor utmed årsringar, ofta mellan ett senvuxet och ett frodvuxet parti.

Rödved rödaktig kärnved hos mycket gammal fura, ska inte förväxlas med röta.

Snedfibrighet virke vars fiberriktning inte är parallell med stammens längdaxel.

Tjurved = reaktionsved ved med avvikande fiberegenskaper. Tjurved är speciella fibrer som bildas i det växande trädet för att kompensera för onormala påkänningar, till exempel lutning eller snötyngd. Tjurved är mörkare än normal ved och ger virket onormala formförändringar vid torkning.

Toppbrott skada som uppstått där trädets topp brutits av genom yttre påverkan av till exempel snö, vind eller viltbetning. Skadan medför ofta fiberstörningar med tjurved som resultat samt röta och nedsatt hållfasthet.

Vresved ved med starkt oregelbunden fiberriktning "fiberrosor".

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan