Tillväxtstörningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Trädets tillväxt kan störas av både mekanisk och biologisk påverkan. Under trädets tillväxt utsätts det för en mängd påfrestningar vilka, om de är tillräckligt kraftiga, kan lämna spår i veden och påverka trädet långsiktigt.

Trädet har inbyggda skyddsmekanismer för att klara många olika typer av angrepp vilka dock kan begränsa virkets användbarhet efter avverkning.

Exempel på vanligt förekommande mekaniska störningar är viltbete samt vind och snö. Exempel på biologiska störningar är olika typer av svampangrepp och vedlevande insekter.

Tillväxtstörningar som orsakat bestående effekter i veden kallas i det sågade virket för särdrag. Samtliga särdrag finns definierade i standarden för handelssortering av sågat virke SS-EN 1611-1. För en fullständig lista över särdrag samt instruktioner hur dessa mäts och vilken tolerans som finns för dem, se här.

Tillväxtstörningar kan i vissa fall vara önskvärda medan de i andra fall inte får förekomma. Vresved eller masurvirke efterfrågas till exempel av fanerindustrin men ses som ett fel hos virke till bärande konstruktioner.

De flesta tillväxtstörningar påverkar främst virkets hållfasthet. Vissa störningar begränsar dock virkets användning av andra orsaker, till exempel möjligheten att ytbehandla den färdiga träprodukten.

För fullständig lista med beskrivning och illustrationer av förekommande särdrag se "Handelssortering av sågade trävaror – Särdrag enligt SS-EN 1611-1".

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan