Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Cellstruktur

Publicerad 2003-09-01

Cellerna som träden är uppbyggda av kan ses som tegelstenar i en byggnad. Hos barrträden kan cellerna delas in i de två huvudgrupperna fibrer (trakeider) och parenkymceller.

Fibrerna upptar 90-95 procent av trädstammens volym. När fibern är färdigbildad dör den. Det innebär att nästan alla celler i trädet är döda. Parenkymcellerna är däremot levande i splintveden, medan de är döda i kärnan.

Vedkemi

Cellerna består i sin minsta del av sockerarten glykos. Den är sammankopplad till långa cellulosakedjor, som i sin tur är sammanlänkade till fibriller.

Cellstruktur
Bild 1. En principbild av hur fiberväggen är uppbyggd
.

Cellstruktur
Bild 2. Ett tvärsnitt av hur fiberväggen är uppbyggd och hur fibrerna limmas samman med mittlamellen.

Totalt består cellväggen av 40 till 160 fibrillager, minst i vårveden och flest i sommarveden. Mellan fibrillerna inlagras hemicellulosa, som i sin minsta beståndsdel också består av sockerarter som till exempel xylos, galaktos och mannos. När fibern är fullvuxen inlagras lignin i cellväggen. Lignin är en amorf fenolpropanenhet som fungerar som lim både mellan fibrillerna och mellan trädets alla fibrer. I cellväggarna och speciellt i parenkymcellerna finns mindre mängder extraktivämnen. Dessa brukar indelas i grupperna skyddsämnen, näringsämnen och oorganiska ämnen (aska). Den kemiska sammansättningen hos barrträdens ved framgår av tabellen.

Ämne Procent av vikten
  Gran Tall
Cellulosa 41 45
Hemicellulosa 26 20
Lignin 29 28
Extraktivämnen 3 6

Tabell 1. Barrvedens kemiska sammansättning.

Vedanatomi

Fibrerna är tunna som hårstrån och 0,5 till 6 mm långa. Kortaste fibern finner man vid märgen i stubben. Fiberlängden ökar ju högre upp i trädet man kommer utmed märgen och ju längre ut mot barken man kommer. Den längsta fibern finner man vid den första gröna grenen intill barken. Såväl vertikalt som radiellt i trädet förekommer stråk av parenkymceller. Radiellt är de lokaliserade till märgstrålarna. Hos de flerskiktade märgstrålarna omsluter parenkymcellerna horisontella hartskanaler som står i förbindelse med vertikala hartskanaler. Även dessa är omgivna av parenkymceller. Parenkymcellerna lagrar och transporterar näringsämnen till trädets levande celler. När trädet börjar bilda kärna, vid ungefär 30 till 50 års ålder, avsöndrar parenkymcellerna hartser som täpper till fibrernas porer och cellhåligheter. Detta leder till att den kapillära vätsketransporten avstannar och att vätskediffusionen försvåras.

Cellstruktur
Bild 3. Illustration av skillnaden mellan en vår- och en sommarvedsfiber.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan