2.3.2 Lastvaraktighetsklasser

Publicerad 2017-01-19

Trämaterial försvagas signifikant när lasten verkar under en längre tid. För att beakta att hållfastheten minskar finns olika lastvaraktighetsklasser som ska användas i dimensioneringsprocessen.

Lastvaraktighetsklasserna täcker en lång rad varaktigheter och de motsvarande laster som kan förekomma i praktiken, se tabell 2.3. Inverkan av lastens varaktighet på limträets bärförmåga tas i beaktande med hjälp av en faktor kmod som beror på klimatklass och lastvaraktighetsklass, se tabell 2.4. Modifikationsfaktorn kmod minskar limträets, virkets och andra trämaterials karakteristiska hållfasthetsvärden och dess värde varierar mellan 0,2 och 1,1. Endast för momentan last och torrt limträ (klimatklasserna 1 och 2 enligt Eurokod 5) får denna faktor ett värde > 1,0, vilket leder till ökning av de karakteristiska hållfasthetsvärdena.

Värdena för modifieringsfaktorn kmod ges i tabell 2.4. Om lastkombinationen innehåller laster som tillhör olika lastvaraktighetsklasser, väljs kmod så att det motsvarar den kortaste lastvaraktigheten.

I förband som består av trämaterial med olika värden för kmod, kan dess värde bestämmas genom ekvation 2.8.

2.8    \({k_{\rm mod}} = \sqrt {{k_{\rm mod,1}}{k_{\rm mod,2}}} \)

där kmod,i är modifikationsfaktorn för materialen 1 och 2.

Tabell 2.3  Lastvaraktighetsklasser.

 Lastvaraktighetsklass  Ackumulerad varaktighet    Exempel på belastning
 Permanent (P)  > 10 år  Egentyngd
 Långtid (L)  6 månader – 10 år  Lagrat gods
 Medellång (M)  1 vecka – 6 månader  Nyttig last på bjälklag
 Snölast
 Korttid (S)  < 1 vecka  Vindlast
 Momentan (I)    Vindstötar
 Olyckslast
 Enstaka koncentrerad last på  yttertak

Källa: Tabell enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.2.


Tabell 2.4  Värden för kmod för limträ, fanerträ och konstruktionsvirke beror på klimatklass och lastvaraktighetsklass.

Material Klimatklass Lastvaraktighetsklass
Permanent Lång Medellång Kort  Momentan 
Limträ, fanerträ och konstruktionsvirke 1 0,6  0,7  0,8  0,9  1,1 
2 0,6  0,7  0,8  0,9  1,1 
3 0,6   0,55   0,65 0,7  0,9 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan