Svenskt Trä Logo

2.3 Särdrag för limträ, fanerträ och konstruktionsvirke

Publicerad 2017-03-10

Limträ och trä skiljer sig som byggnadsmaterial från stål, armerad betong och andra kompositer på många olika sätt. Trä är ett biologiskt och naturligt material vars egenskaper har stor variation. Trä är ortotropiskt, vilket betyder att egenskaperna är olika i de olika riktningarna, och det är hygroskopiskt, vilket betyder att dess fuktkvot förändras när omgivningens relativa luftfuktighet RF förändras.

Några egenskaper som är specifika för dimensionering av limträkonstruktioner är:

  • Fuktkvoten i virket varierar i de olika klimatklasserna.
  • Lastens varaktighet har inverkan på bärförmågan.
  • Materialegenskapernas partialkoefficienter och modifieringsfaktorer har specifika värden.
  • Storlekseffekten har inverkan på dimensioneringsvärdena för böj- och draghållfasthet.
  • Materialegenskaperna varierar med fiberriktningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok