Svenskt Trä Logo

2.3 Särdrag för limträ, fanerträ och konstruktionsvirke

Publicerad 2017-03-10

Limträ och trä skiljer sig som byggnadsmaterial från stål, armerad betong och andra kompositer på många olika sätt. Trä är ett biologiskt och naturligt material vars egenskaper har stor variation. Trä är ortotropiskt, vilket betyder att egenskaperna är olika i de olika riktningarna, och det är hygroskopiskt, vilket betyder att dess fuktkvot förändras när omgivningens relativa luftfuktighet RF förändras.

Några egenskaper som är specifika för dimensionering av limträkonstruktioner är:

  • Fuktkvoten i virket varierar i de olika klimatklasserna.
  • Lastens varaktighet har inverkan på bärförmågan.
  • Materialegenskapernas partialkoefficienter och modifieringsfaktorer har specifika värden.
  • Storlekseffekten har inverkan på dimensioneringsvärdena för böj- och draghållfasthet.
  • Materialegenskaperna varierar med fiberriktningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan