Svenskt Trä Logo

2.3.4 Dimensionering av limträ i bruksgränstillstånd

Publicerad 2017-01-19

I bruksgränstillstånd ska konstruktionen vara tillräckligt styv för att eliminera obehaglig vibration eller deformationer som kan försämra konstruktions­elementens funktion, till exempel takavvattning. 

Förutom limträkomponentens geometri påverkas dess styvhet av många andra faktorer. Dessa faktorer är lastens varaktighet och materialets fuktkvot och temperatur. I synnerhet variationerna av last och fuktkvot är mycket viktiga. Som regel används värdet γM = 1,0 vid dimensionering i bruksgränstillstånd.

Vid deformationsberäkning ska de relevanta lasterna definieras. Tre olika lastkombinationer kan tillämpas i syftet att definiera relevanta dimensioneringssituationer. Lastkombinationerna för bruksgränstillstånd är definierade i Eurokod 0. Information om hur initialnedböjning och slutlig nedböjning beräknas för konstruktionselement gjorda av limträ och deras förband ges i avsnitt Bruksgränstillstånd.

Umeå Östra resecentrum,
Umeå Östra resecentrum, Umeå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok