Svenskt Trä Logo

2.3.1 Inverkan av fuktkvot och klimatklass

Publicerad 2017-01-19

Fuktkvoten och dess variation har mycket signifikant roll för limträets och de övriga trämaterialens alla egenskaper. Fuktkvoten inverkar både på hållfasthet och på styvhet.

För att beakta denna inverkan vid dimensionering definieras följande tre klimatklasser i Eurokod 5:

 • Klimatklass 1 kännetecknas av en fuktkvot i materialet som motsvarar en temperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet RF som överskrider 65 % endast under några få veckor per år hos den omgivande miljön. Den genomsnittliga fuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider inte 12 %.
  Hit hör till exempel:
  • Vindsbjälklag och takstolar i ouppvärmda men ventilerade vindsutrymmen ovanför varaktigt uppvärmda utrymmen.
  • Pelare och väggreglar i ytterväggar i varaktigt uppvärmda byggnader, om de skyddas av en ventilerad och dränerad beklädnad.
  • Bottenbjälklag över kryputrymmen som ventileras med inomhusluft.

Limträkonstruktioner i simhallar och isolerade ridhustak anses i allmänhet tillhöra klimatklass 1.

 • Klimatklass 2 kännetecknas av en fuktkvot i materialet som motsvarar en temperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet RF som överskrider 85 % endast under några få veckor per år hos den omgivande miljön. Den genomsnittliga fuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider inte 20 %.
  Hit hör till exempel:
  • Bottenbjälklag över kryputrymmen som ventileras med utomhusluft.
  • Limträkonstruktioner i utrymmen eller byggnader som inte är permanent uppvärmda, till exempel fritidshus, kalla lagerbyggnader, oisolerade ridhus och jordbruksbyggnader.
  • Limträkonstruktioner i dåligt ventilerade simhallar.
 • Klimatklass 3 kännetecknas av klimatförhållanden som leder till högre fuktkvot än i klimatklass 2. Den genomsnittliga fuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider 20 %.
  Hit hör till exempel:
  • Limträkonstruktioner i utrymmen eller byggnader med fuktalstrande verksamhet eller lagring.
  • Konstruktioner som är oskyddade mot nederbörd eller som är i direkt markkontakt.

Gislebadet, Gislaved.
Gislebadet, Gislaved.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan