Svenskt Trä Logo

2.3.3 Dimensionering av limträ i brottsgränstillstånd

Publicerad 2017-01-19

Dimensioneringsvärdet för limträets bärförmåga bestäms utgående från dimensioneringsvärdet för dess hållfasthet.

Först tar man ett karakteristiskt värde från en av tabellerna 1.1 – 1.3 i vilka de gängse värdena för karakteristisk hållfasthet och styvhet i MPa och densiteter i kg/m3 finns publicerade. Sedan beräknas den relevanta egenskapens dimensioneringsvärde fd enligt ekvation 2.5. För limträ gäller ekvation 2.9. Det karakteristiska värdet fk modifieras med kmod beroende på lastvaraktighets- och klimatklass, se tabell 2.4 och med partialkoefficienten γM som beaktar materialets osäkerhet och som är 1,25 för limträ. Eftersom limträ har certifierade hållfasthetsklasser och dess tillverkningsprocess är underställd bestämd kontroll gäller ett lägre värde för γM än för konstruktionsvirke.

2.9    \({f_\rm d} = {k_{\rm mod}}{k_\rm h}\frac{{{f_\rm k}}}{{{\gamma _\rm M}}}\)

För rektangulära tvärsnitt med mindre höjd än 600 mm kan det karakteristiska värdet för böjhållfasthet fm,k och draghållfasthet parallellt med fiberriktningen ft,0,k ökas med faktorn kh (faktor för storlekseffekt), se ekvation 2.10. För andra karakteristiska egenskapsvärden är faktorn kh lika med 1.

2.10     \({k_\rm h} = min\left\{ \begin{array}{l} {\left( {\frac{{600}}{h}} \right)^{0,1}}\\ \quad 1,1 \end{array} \right.\)

där h är tvärsnittshöjden i millimeter.

Enligt reglerna i Eurokod 5 ska böjhållfastheten och draghållfastheten korrigeras med hänseende till storlekseffekten. Enligt gällande regler ska limträets bärförmåga vid skjuvning reduceras med faktorn kcr.


Maskinhall, Söderköping.
Maskinhall, Söderköping.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok