Svenskt Trä Logo

2.1 Allmän inledning till dimensionering av konstruktioner

Publicerad 2017-03-10

Dimensionering av bärande konstruktioner innebär att man i första hand begränsar risken för att brott i konstruktionen förorsakar allvarliga personskador och dessutom att man säkerställer byggnadens tillfredsställande funktion vid normal användning, det vill säga i bruksgränstillståndet. Den bärande konstruktionen ska dimensioneras så att de krav som ställs på materialets hållfasthet och konstruktionens prestanda och hållbarhet beaktas under den avsedda livslängden.

 

Dimensioneringen utförs med hjälp av verifiering. Syftet med denna verifiering är att påvisa att de ställda kraven uppfylls för det valda materialet, de valda dimensionerna och det valda strukturella systemet. Verifieringen kan utföras med hjälp av beräkning eller provning eller med en kombination av dessa två.

Den avsedda livslängden är den tidsperiod under vilken konstruktionen antas bli använd för det ändamål man avsett. Normalt underhåll men inga större reparationer förväntas bli utförda. Den avsedda livslängden för byggnader rekommenderas ofta vara 50 år och för samhället viktiga byggnader samt broar 100 år.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok