2.1 Allmän inledning till dimensionering av konstruktioner

Publicerad 2017-03-10

Dimensionering av bärande konstruktioner innebär att man i första hand begränsar risken för att brott i konstruktionen förorsakar allvarliga personskador och dessutom att man säkerställer byggnadens tillfredsställande funktion vid normal användning, det vill säga i bruksgränstillståndet. Den bärande konstruktionen ska dimensioneras så att de krav som ställs på materialets hållfasthet och konstruktionens prestanda och hållbarhet beaktas under den avsedda livslängden.

Dimensioneringen utförs med hjälp av verifiering. Syftet med denna verifiering är att påvisa att de ställda kraven uppfylls för det valda materialet, de valda dimensionerna och det valda strukturella systemet. Verifieringen kan utföras med hjälp av beräkning eller provning eller med en kombination av dessa två.

Den avsedda livslängden är den tidsperiod under vilken konstruktionen antas bli använd för det ändamål man avsett. Normalt underhåll men inga större reparationer förväntas bli utförda. Den avsedda livslängden för byggnader rekommenderas ofta vara 50 år och för samhället viktiga byggnader samt broar 100 år.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan