Svenskt Trä Logo

2.1.2 Detaljerad dimensionering med hjälp av verifiering

Publicerad 2017-01-19

Resultat och process

Under fasen för detaljerad dimensionering slutförs alla nyckelbeslut. Den detaljerade dimensioneringen ger följande resultat:

  • Konstruktionen är fullständigt och entydigt definierad och validerad.
  • Alla väsentliga konstruktionssystem är definierade.
  • Alla delar är fullständigt detaljplanerade och samordnade.
  • Kostnaderna och konstruktionsmetoderna är noggrant bestämda.
  • Toleranserna är överenskomna mellan de involverade parterna för att säkerställa byggbarhet, förtillverkning och transport.
  • Kvalitetsnivåerna är bestämda.
  • Beskrivningarna är kompletterade med hjälp av förbestämda och fullständiga system.

Dimensionering av konstruktioner regleras av relevanta byggbestämmelser, som gäller för den geografiska plats där byggnaden ska byggas. I olika länder kan byggbestämmelserna basera sig på olika principer, som till exempel gränstillståndsmetoden, tillförlitlighetsmetoden eller metoden med tillåtna spänningar. I de flesta europeiska länder tillämpas gränstillståndsmetoden och alla skeden av dimensioneringsprocessen definieras i de olika Eurokoderna. Vid dimensionering ska samma byggbestämmelser användas för hela konstruktionen.

Verifiering

Huvudparten av den strukturella dimensioneringen består av verifiering och sedan omkring 2010 finns det inom hela EU en gemensam bestämmelsesamling kallad Eurokoderna för dimensionering av konstruktioner. Verifieringen av en konstruktions eller konstruktionsdels bärförmåga ska göras i brottgränstillstånd medan dess funktionalitet verifieras i bruksgränstillstånd. När en konstruktion ska verifieras i brottgränstillstånd behöver konstruktören skapa statiska modeller för konstruktionen och lasterna så att dimensioneringsvärdena för lasterna, material- och produktegenskaperna och geometriska data används. Lastfall bör väljas genom att identifiera lastbilder och möjliga avvikelser från antagna riktningar och lägen för påverkan samt uppsättningar av deformationer och imperfektioner som samtidigt bör beaktas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok