2.1.2 Detaljerad dimensionering med hjälp av verifiering

Publicerad 2017-01-19

Resultat och process
Under fasen för detaljerad dimensionering slutförs alla nyckelbeslut. Den detaljerade dimensioneringen ger följande resultat:

  • Konstruktionen är fullständigt och entydigt definierad och validerad.
  • Alla väsentliga konstruktionssystem är definierade.
  • Alla delar är fullständigt detaljplanerade och samordnade.
  • Kostnaderna och konstruktionsmetoderna är noggrant bestämda.
  • Toleranserna är överenskomna mellan de involverade parterna för att säkerställa byggbarhet, förtillverkning och transport.
  • Kvalitetsnivåerna är bestämda.
  • Beskrivningarna är kompletterade med hjälp av förbestämda och fullständiga system.

Dimensionering av konstruktioner regleras av relevanta byggbestämmelser, som gäller för den geografiska plats där byggnaden ska byggas. I olika länder kan byggbestämmelserna basera sig på olika principer, som till exempel gränstillståndsmetoden, tillförlitlighetsmetoden eller metoden med tillåtna spänningar. I de flesta europeiska länder tillämpas gränstillståndsmetoden och alla skeden av dimensioneringsprocessen definieras i de olika Eurokoderna. Vid dimensionering ska samma byggbestämmelser användas för hela konstruktionen.

Verifiering
Huvudparten av den strukturella dimensioneringen består av verifiering och sedan omkring 2010 finns det inom hela EU en gemensam bestämmelsesamling kallad Eurokoderna för dimensionering av konstruktioner. Verifieringen av en konstruktions eller konstruktionsdels bärförmåga ska göras i brottgränstillstånd medan dess funktionalitet verifieras i bruksgränstillstånd. När en konstruktion ska verifieras i brottgränstillstånd behöver konstruktören skapa statiska modeller för konstruktionen och lasterna så att dimensioneringsvärdena för lasterna, material- och produktegenskaperna och geometriska data används. Lastfall bör väljas genom att identifiera lastbilder och möjliga avvikelser från antagna riktningar och lägen för påverkan samt uppsättningar av deformationer och imperfektioner som samtidigt bör beaktas.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan