2.2.6 Säkerhetsklasser

Publicerad 2017-01-19

Risken för att brott i konstruktionen leder till allvarliga personskador är olika för olika byggnader och deras användningsändamål och för olika byggnadsdelar och deras funktion. Sålunda är risken för personskador större när en takbalk brister än när en mellanväggsregel brister och större om balken stöder taket i en idrottshall än om den stöder taket i en överbyggd entré.

I Sverige tas till exempel dessa skillnader i beaktande så att de bärande konstruktionerna hänförs till en säkerhetsklass som beror på konsekvenserna av att bärförmågan förloras. Säkerhetsklassen bestämmer antingen omfattningen av kontrollen eller värdet för partialkoefficienten γd i brottgränstillståndet. När säkerhetsklassen inkluderas i den generella formuleringen av ekvation 2.6, påverkas den totala lasteffekten Ed, se ekvation 2.7. Det finns tre säkerhetsklasser: säkerhetsklass 1 (γd = 0.83) där risken för allvarliga personskador är liten, säkerhetsklass 2 (γd = 0.91) där det finns viss risk för allvarliga personskador och säkerhetsklass 3 (γd = 1) där risken för allvarliga personskador är stor. I bruksgränstillståndet görs dock ingen skillnad mellan säkerhetsklasserna.

2.7    \({E_\rm d} = {\gamma _\rm d}\sum\limits_{j \ge 1}^{} {{\gamma _{\rm G,j}} \cdot {G_{\rm k,j}} + {\gamma _\rm d} \cdot {\gamma _{\rm Q,1}} \cdot {Q_{\rm k,1}} + {\gamma _\rm d}\sum\limits_{i>1}^{} {{\gamma _{\rm Q,i}} \cdot {\psi _{\rm 0,i}}} \cdot {Q_{\rm k,i}}} \)

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan