2.2.5 Lasteffekter och lastkombinationer

Publicerad 2017-01-19

Termen ”lasteffekter” avser till exempel inre krafter och moment och även nedböjningar förorsakade av laster. Som grundregel dimensioneras en konstruktion inte för en enda last utan för olika lastkombinationer, till exempel egentyngd och snölast.

För att erhålla ett dimensionerande kombinationsvärde för varje situation bör varje last betraktas turvis som huvudlast (med sitt fulla värde) och kombineras med de andra lasterna, som beaktas med sina kombinationsvärden. Dessa fås genom att det karakteristiska värdet Qk reduceras med faktorerna ψ0, ψ1 och ψ2 som beskrivs enligt följande:

  • Kombinationsvärdet (ψ0Qk), används för verifiering i ULS och för de karakteristiska kombinationerna för irreversibel SLS (följden av lasterna som överskrider ett visst bruksgränskrav består när lasterna upphör att verka).
  • Frekventa värdet (ψ1Qk), används för verifiering i ULS för olyckslaster och för reversibel SLS. Det frekventa värdet överskrids ungefär 1 procent av tiden.
  • Kvasi-permanenta värdet (ψ2Qk), används för att uppskatta långtidsverkan i SLS, såsom nedböjningar eller sprickbildning, och för att beakta variabel last i olycksfallskombinationer i ULS. Det kvasi-permanenta värdet motsvarar den variabla lastens tidsmedelvärde.

Faktorn ψ2 kan även uppfattas som en faktor som konverterar kortvariga laster till motsvarande permanenta laster när långtidseffekterna av krypning beräknas.

Eurokod 0 definierar kombinationsregler för laster för de olika dimensioneringssituationer som visas i tabell 2.1. Dessa regler definierar hur permanenta laster och variabla laster bör kombineras för att lasteffekten ska kunna bestämmas. Den följande generella ekvationen gäller till exempel för dimensionering vid varaktiga eller tillfälliga dimensioneringssituationer i brottgränstillstånd, ekvation 2.6.

2.6    \({E_\rm d} = \sum\limits_{j \ge 1}^{} {{\gamma _{\rm G,j}}} \cdot {G_{\rm k,j}} + {\gamma _{\rm Q,1}} \cdot {Q_{\rm k,1}} + \sum\limits_{i>1}^{} {{\gamma _{\rm Q,i}}} \cdot {\psi _{\rm 0,i}} \cdot {Q_{\rm k,i}}\)

där indexen j och i avser den i ordningen j varande permanenta lastkomponenten och den i ordningen i varande variabla lastkomponenten, och

  • Qk,1 är det karakteristiska värdet för huvudlasten.
  • γQ,1 är partialkoefficienten som tillhör Qk,1.


Torggallerian, Sälen.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan