Svenskt Trä Logo

2.2.2 Dimensioneringssituationer och verifieringar

Publicerad 2017-01-19

När en konstruktion eller del av den ska verifieras bör konstruktören bedöma olika dimensioneringssituationer, se tabell 2.1, samt påverkan, laster, lastkombinationer och deras effekt, se figur 2.1.

Exempel på påverkan är tyngdkraft, vind, snö, solstrålning och jordbävning. Exempel på laster är belastning, tryck, temperatur och jordacceleration. Lastkombinationer består av laster som sannolikt verkar samtidigt. Lastkombinationernas effekt på konstruktionen kan vara spänning, inre kraft och moment, rotation, förskjutning eller motsvarande.

Eurokoderna baserar sig på dimensionering vid gränstillstånd. Ett gränstillstånd definierar förhållanden som, om det överskrids, leder till att konstruktionen inte längre uppfyller relevanta prestandakrav. Dessa gränstillstånd indelas i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd. Brottgränstillståndet, ULS, Ultimate Limit States, avser säkerhet; tillstånd som relateras till kollaps eller andra former av brott i konstruktionen. Bruksgränstillståndet, SLS, Serviceability Limit States, avser situationer där konstruktionen, även om den inte har förlorat sin bärförmåga, beter sig på ett otillfredsställande sätt, till exempel på grund av alltför stora deformationer eller vibrationer. Verifierings- eller dimensioneringsprocessen illustreras i figur 2.1.

Dimensionering och detaljlösning av limträ- och träkonstruktioner utförs enligt Eurokod 5. Den ska endast användas tillsammans med de grundläggande delarna Eurokod 0 och Eurokod 1, som anger alla olika lasttyper, samt med övriga relevanta Eurokoder. Eurokod 5 består av tre delar:

SS-EN 1995-1-1 Dimensionering av träkonstruktioner – Del 1–1: Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader
SS-EN 1995-1-2 Dimensionering av träkonstruktioner – Del 1–2: Allmänt – Brandteknisk dimensionering
SS-EN 1995-2 Dimensionering av träkonstruktioner – Del 2: Broar.

Eurokoderna ger möjlighet till nationella val för vissa dimensioneringsregler och funktionsvärden. Dessa nationellt definierade parametrar (NDP) ges i den nationella bilagan till var och en av Eurokoderna, i Sverige EKS, för närvarande EKS 10 (BFS 2015:6).

Krav och terminologi som används i dimensioneringsprocessen.
Figur 2.1
Krav och terminologi som används i dimensioneringsprocessen.

Tabell 2.1 Dimensioneringssituationer och deras verifieringsbehov.

Dimensioneringssituation Verifiering
Varaktig Normal användning ULS, SLS
Tillfällig Montage, tillfälliga situationer som konstruktionen utsätts för som underhåll och reparation ULS, SLS
Olycka Normal användning ULS
Montage ULS
Seismisk Normal användning ULS, SLS
Montage ULS, SLS

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok