Svenskt Trä Logo

2.4.1 Överhöjning

Publicerad 2017-01-19

Om nedböjningarna är problematiska kan de i viss mån motverkas om limträelementen planeras med viss överhöjning. Överhöjningens storlek kan lämpligen vara lika stor som den nedböjning som motsvarar minst den beräknade egentyngden.

Detta kan anses resultera i en rak form vid bruk. Överhöjning kan behövas för fritt upplagda balkar med spännvidd över 6 – 8 m. Kontinuerliga balkar över flera upplag behöver normalt ingen överhöjning.

Överhöjning bör alltid användas när taklutningen är liten. Taket bör dimensioneras så att man får tillräckligt fall mot takbrunnar även under full snölast. Snö, is och stående smältvatten kan annars bilda successivt ökande nedböjning och förorsaka risk för brott i takbalkarna. Dessutom är risken för läckage och vattenskador stor. En minsta taklutning på 3° bör alltid eftersträvas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok