2.4.1 Överhöjning

Publicerad 2017-01-19

Om nedböjningarna är problematiska kan de i viss mån motverkas om limträelementen planeras med viss överhöjning. Överhöjningens storlek kan lämpligen vara lika stor som den nedböjning som motsvarar minst den beräknade egentyngden.

Detta kan anses resultera i en rak form vid bruk. Överhöjning kan behövas för fritt upplagda balkar med spännvidd över 6 – 8 m. Kontinuerliga balkar över flera upplag behöver normalt ingen överhöjning.

Överhöjning bör alltid användas när taklutningen är liten. Taket bör dimensioneras så att man får tillräckligt fall mot takbrunnar även under full snölast. Snö, is och stående smältvatten kan annars bilda successivt ökande nedböjning och förorsaka risk för brott i takbalkarna. Dessutom är risken för läckage och vattenskador stor. En minsta taklutning på 3° bör alltid eftersträvas.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan