Svenskt Trä Logo

2.4.2 Nedböjning

Publicerad 2017-01-19

I tabell 6.1 föreslås acceptabla nedböjningsgränser i förhållande till spännvidden för några typer av raka limträkomponenter. Informationen kan också utnyttjas för bågar, ramar och andra konstruktioner.

Anslutning mot icke bärande mellanväggar ska utformas så att bjälklaget kan deformeras fritt utan att överföra last till väggen. Om detta inte görs kan väggen skadas och överbelasta underliggande bjälklag. Sekundära konstruktioner kan i allmänhet dimensioneras med lägre ställda nedböjningskrav än för den primära konstruktionen. Detta får emellertid inte leda till försämrad funktion, till exempel till att taktäckningsmaterialet brister.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan