Svenskt Trä Logo

2.4 Rekommendationer för överhöjning och begränsning av nedböjning

Publicerad 2017-03-10

En konstruktions nedböjning bör av utseendemässiga, eller i vissa fall av praktiska, skäl begränsas, till exempel för takbalkar.

Även om nedböjningen skulle vara så liten som 1 ⁄ 300 av spännvidden, är den fullt synlig, särskilt om det finns horisontella referenslinjer. De visuella kraven bör dock formuleras olika för olika byggnader, till exempel lägre krav för en lagerbyggnad än för en utställningshall.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan