Svenskt Trä Logo

2.4 Rekommendationer för överhöjning och begränsning av nedböjning

Publicerad 2017-03-10

En konstruktions nedböjning bör av utseendemässiga, eller i vissa fall av praktiska, skäl begränsas, till exempel för takbalkar.

Även om nedböjningen skulle vara så liten som 1 ⁄ 300 av spännvidden, är den fullt synlig, särskilt om det finns horisontella referenslinjer. De visuella kraven bör dock formuleras olika för olika byggnader, till exempel lägre krav för en lagerbyggnad än för en utställningshall.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok