Svenskt Trä Logo

Hål och urtag i limträ samt förstärkningar

Publicerad 2018-08-23

Håltagningar och urtag i limträelement ska framgå av en konstruktionsritning. De är då kontrollerade av ansvarig byggnadskonstruktör. Även eventuella förstärkningar ska finnas redovisade av byggnadskonstruktören.

Urtag i limträbalkar ska undvikas, men det finns vissa urtag som måste utföras för att elementet ska fungera som en byggnadsdel.

I figur 7.2 redovisas en principskiss över hur en limträtakbalk kan bearbetas för att ge bra anliggning, utan att konstruktionen påverkas negativt.

Alla limträbalkar som ligger i lutning, till exempel takbalkar, utförs oftast med horisontella upplag vid limträpelare och väggar och det är här som man kan göra vissa generella ingrepp i limträelementet utan att det försvagas nämnvärt.

Generellt kan man göra håltagningar med diameter högst 50 mm nästan var som helst på en limträbalk, dock inte i de tre yttersta lamellerna, det vill säga inom området 135 mm från underkant och överkant och inte heller nära upplag. Inbördes avstånd mellan små hål bör vara minst 150 mm. Större eller fler hål än fem i rad ska godkännas av ansvarig byggnadskonstruktör. När man sågar för urtag är det viktigt att man inte sågar för långt för då bildas en sprickanvisning. Ett råd är att borra med en 25 – 30 mm borr i innerhörnet innan man börjar såga. Då ser man lättare var sågen är och får ett bra urtag med rundat innerhörn.

Hål utförs bäst med ett träborr eller med en så kallad hålsåg.

Hål och urtag utöver ovan nämnda kräver ofta någon typ av förstärkning, som ska godkännas av ansvarig byggnadskonstruktör.

Urtag utan förstärkning utförs lämpligen med rundat innerhörn.
Urtag utan förstärkning utförs lämpligen med rundat innerhörn.

Större urtag kräver ofta förstärkning. Exempel på urtag med rundat hörn och skruvförstärkning.
Större urtag kräver ofta förstärkning. Exempel på urtag med rundat hörn och skruvförstärkning.

Urtag och förstärkning med konstruktionsplywood
Exempel på urtag och förstärkning med konstruktionsplywood som skruvlimmas mot limträbalken på ömse sidor.

Den mittersta bilden visar principen för hur ett urtag i en limträbalkände kan förstärkas med lång helgängad träbyggnadsskruv eller universalskruv, som armerar limträbalken. Träskruvarna beskrivs utförligare i nästa avsnitt Montage av beslag och infästningar för limträ.

Observera att urtag endast får göras i mindre omfattning utan ansvarig byggnadskonstruktörs godkännande. Ansvarig byggnadskonstruktör ska ge anvisningar för hål och urtag och om så erfordras föreskriva lämplig förstärkning.

Exempel på en bearbetad limträtakbalk.
Figur 7.2 Exempel på en bearbetad limträtakbalk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok