Hål och urtag i limträ samt förstärkningar

Publicerad 2018-08-23

Håltagningar och urtag i limträelement ska framgå av en konstruktionsritning. De är då kontrollerade av ansvarig byggnadskonstruktör. Även eventuella förstärkningar ska finnas redovisade av byggnadskonstruktören.

Urtag i limträbalkar ska undvikas, men det finns vissa urtag som måste utföras för att elementet ska fungera som en byggnadsdel.

I figur 7.2 redovisas en principskiss över hur en limträtakbalk kan bearbetas för att ge bra anliggning, utan att konstruktionen påverkas negativt.

Alla limträbalkar som ligger i lutning, till exempel takbalkar, utförs oftast med horisontella upplag vid limträpelare och väggar och det är här som man kan göra vissa generella ingrepp i limträelementet utan att det försvagas nämnvärt.

Generellt kan man göra håltagningar med diameter högst 50 mm nästan var som helst på en limträbalk, dock inte i de tre yttersta lamellerna, det vill säga inom området 135 mm från underkant och överkant och inte heller nära upplag. Inbördes avstånd mellan små hål bör vara minst 150 mm. Större eller fler hål än fem i rad ska godkännas av ansvarig byggnadskonstruktör. När man sågar för urtag är det viktigt att man inte sågar för långt för då bildas en sprickanvisning. Ett råd är att borra med en 25 – 30 mm borr i innerhörnet innan man börjar såga. Då ser man lättare var sågen är och får ett bra urtag med rundat innerhörn.

Hål utförs bäst med ett träborr eller med en så kallad hålsåg.

Hål och urtag utöver ovan nämnda kräver ofta någon typ av förstärkning, som ska godkännas av ansvarig byggnadskonstruktör.

Urtag utan förstärkning utförs lämpligen med rundat innerhörn.
Urtag utan förstärkning utförs lämpligen med rundat innerhörn.

Större urtag kräver ofta förstärkning. Exempel på urtag med rundat hörn och skruvförstärkning.
Större urtag kräver ofta förstärkning. Exempel på urtag med rundat hörn och skruvförstärkning.

Exempel på urtag och förstärkning med konstruktionsplywood som skruvlimmas mot limträbalken på ömse sidor.
Exempel på urtag och förstärkning med konstruktionsplywood som skruvlimmas mot limträbalken på ömse sidor.

Den mittersta bilden visar principen för hur ett urtag i en limträbalkände kan förstärkas med lång helgängad träbyggnadsskruv eller universalskruv, som armerar limträbalken. Träskruvarna beskrivs utförligare i nästa avsnitt Montage av beslag och infästningar för limträ.

Observera att urtag endast får göras i mindre omfattning utan ansvarig byggnadskonstruktörs godkännande. Ansvarig byggnadskonstruktör ska ge anvisningar för hål och urtag och om så erfordras föreskriva lämplig förstärkning.

Exempel på en bearbetad limträtakbalk.
Figur 7.2 Exempel på en bearbetad limträtakbalk.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan