Svenskt Trä Logo

Maskinbehov för lyft och bearbetning av limträ

Publicerad 2018-08-23

Om man avser att upprätta en central plats för bearbetning av limträelement på byggarbetsplatsen, är det lämpligt att anordna eller utforma arbetsplatsen så att det går att hantera limträelementen med en lastmaskin eller en teleskoplastare.

Efter bearbetningen kan limträelementen lyftas till en iordningställd plats från vilken man i sin tur kan lyfta dem vidare till elementens rätta plats i byggnaden, alternativt lyfta dem direkt till sin slutdestination.

Maskinbehov, förutom vid lyft, är bra maskiner för bearbetning – man kan med fördel ha en kapstation för längdkapning av kortare limträelement.

Bra handhållna maskiner är annars det som fungerar bäst för bearbetning av limträelement på byggarbetsplatsen. Cirkelsåg och bordskedjesåg som styrs med linjal för raka snitt underlättar för att få rätt kvalitet på snittytor. Cirkelsågar klarar i regel upp till cirka 120 mm tjocka limträelement. Vid större tjocklekar används bordskedjesåg som klarar uppemot 300 mm tjocka limträelement. Vanliga kedjesågar, alltså motorsågar, är effektiva men det är svårare att åstadkomma den noggrannhet som eftersträvas vid till exempel upplagsytor.

Borrmaskin och sticksåg är andra exempel på handmaskiner som behövs, eventuellt även en handöverfräs för att kunna göra infällningar för beslag. Skruvdragare med tillräckligt stor vridmomentskapacitet är nödvändig vid arbete med långa träskruvar.

Fogsvans, stämjärn och handhyvel är verktyg som också underlättar arbetet.

Exempel på vanliga handmaskiner och -verktyg för bearbetning av limträ.
Exempel på vanliga handmaskiner och -verktyg för bearbetning av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan