Svenskt Trä Logo

Planering av bearbetning av limträelement

Publicerad 2018-08-23

Om den slutliga bearbetningen av limträelementen inte är utförd av limträtillverkaren, måste man anordna en plats för att utföra arbetet på byggarbetsplatsen.

Mindre limträelement kan hanteras i fasta kapsågar medan de större kräver handburna maskiner, då limträelementen kan bli otympliga att hantera.

Det är viktigt att man ordnar så att limträelementen ligger stadigt samt att man förankrar dem mot glidning. Limträelement som väger några hundra kilo är omöjliga att hantera för hand, utan det behövs lyfthjälpmedel till dessa. Här fungerar ofta en lastmaskin eller teleskoplastare bra, har man tillgång till kran är det en ännu bättre lösning.

Ur ergonomisk synvinkel bör man sträva efter att placera limträelementen på en bra arbetshöjd. Det är viktigt från säkerhetssynpunkt att man står säkert då man arbetar med skärande handmaskiner.

Arbetsbockar anordnas som underlag för limträelementet, för vidare bearbetning, gärna 400 – 800 mm över mark eller golv, se figur 7.1. Då ges också möjlighet att förbereda montage av beslag som ska sitta på limträelementets undersida. Arbetsbockarna placeras så att man inte riskerar att såga i dem vid bearbetningen.

När det gäller bearbetning av limträ är det viktigt att ytor som utgör upplag alltid får en plan yta för att få god anliggning mellan limträelement och upplag. Detta gäller särskilt anliggningsytor mellan primärbalkar av limträ och limträpelare, där lasterna ofta blir stora. Dålig anliggning ger fort upphov till snedställning samt oönskade belastningar och deformationer.

För att erhålla plana limträytor som ska sammanfogas behövs bra maskiner, speciellt om det är ett stort antal limträelement som ska bearbetas. Moderna bordskedjesågar och cirkelsågar som styrs med linjal klarar de flesta typer av bearbetningar.

En erfaren snickare eller montör kan förvisso åstadkomma ett bra resultat med vanligt förekommande handverktyg, men det är svårt att få jämn kvalitet när det är många limträelement och tiden ofta är knapp.

Transport av lång limträbalk med teleskoplastare på byggarbetsplatsen.
Transport av lång limträbalk med teleskoplastare på byggarbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok