Svenskt Trä Logo

Platsbehov och uppläggning av limträelement

Publicerad 2018-08-23

Det utrymme som behövs för bearbetning på byggarbetsplatsen styrs av limträelementens längd och av vilket hanteringssätt man väljer.

Limträelement med längd uppemot 10 – 12 m är lätthanterliga med avseende på både vikt och längd samt fungerar bra att bearbeta på en byggarbetsplats. Längre och större limträelement som inte är bearbetade av limträtillverkaren, bör läggas upp vid sitt montageställe för att inte behöva flyttas efter bearbetningen – kanske kan de läggas upp där direkt från lastbilen. Arbetsbockar av typen gipsbockar eller lastpallar är möjliga alternativ till traditionella arbetsbockar av trä och inte så kostsamma. Det är också fördelaktigt om limträelementen kan läggas upp en bit från marken.

Arbetsbockar av typen gipsbockar kan användas vid bearbetning av limträelement på byggarbetsplatsen.
Figur 7.1 Arbetsbockar av typen gipsbockar kan användas vid bearbetning av limträelement på byggarbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan