Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund– golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Blindbotten och isolering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärande golvbeläggning/undergolv.
  2. Golvbjälke.
  3. Isolering.
  4. Blindbotten.
  5. Remsa för lufttätning över skivskarvar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Blindbotten: skivmaterial av till exempel 9 mm blindbottenplywood (fungicidbehandlad) eller 8 mm fibercementskivor alternativt 17 mm underlagsspont.
Isolering: skivor av till exempel mineralull, tjocklek 50–70 mm.

Utförande

Blindbotten monteras i underkant av bjälklaget. Spikavstånd för skivor ska vara högst 200 mm. Vid varje fog monteras en remsa av skivmaterialet. Skivtillverkarens monteringsanvisningar ska följas.

Bjälklagsisolering ska vara anpassad till det aktuella fria avståndet mellan bjälkar med 5–10 mm övermått. Den monteras med god anliggning mot bjälkarna och så att inga större springor uppstår. God lufttäthet bör eftersträvas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok