Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Underlagsspont.
 2. Vindavledare.
 3. Takstol.
 4. Ventilerande luftspalt 25.
 5. Överram.
 6. Hammarband.
 7. Ytterväggsreglar.
 8. Värmeisolering.
 9. Kil.
 10. Underram.
 11. Ångspärr/ångbroms, klämd omlottskarv.
 12. Horisontell väggregel 45x45.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Underram och hammarband: 45 mm konstruktionsvirke C24.
Vindavledare: Takfotsskiva.

Utförande

Takfotsskivan/vindavledaren ska monteras så att den ger ett varaktigt vindskydd åt bjälklagsisoleringen. Skivan tätspikas/-skruvas mot takstolar och hammarband. Den ska sluta minst 150 mm över isoleringens översida och vara vinklad så att luftningen styrs förbi isoleringen och upp utefter yttertakets undersida. Luftspalten bör vara ≥ 25 mm och den ska ha insektsnät av beständigt material.

Det finns olika exempel på värmeisolerad takkonstruktion utan ventilerande luftspalt. Dessa exempel förutsätter värmeisolering av hygroskopiskt material (till exempel cellulosaisolering) samt i regel även underlagstäckning och ångspärr/ångbroms av icke ångtätt material. För ytterligare information hänvisas till producenter av värmeisoleringsmaterial.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan