Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Underlagsspont.
 2. Vindavledare.
 3. Takstol.
 4. Ventilerande luftspalt 25.
 5. Överram.
 6. Hammarband.
 7. Ytterväggsreglar.
 8. Värmeisolering.
 9. Kil.
 10. Underram.
 11. Ångspärr/ångbroms, klämd omlottskarv.
 12. Horisontell väggregel 45x45.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Underram och hammarband: 45 mm konstruktionsvirke C24.
Vindavledare: Takfotsskiva.

Utförande

Takfotsskivan/vindavledaren ska monteras så att den ger ett varaktigt vindskydd åt bjälklagsisoleringen. Skivan tätspikas/-skruvas mot takstolar och hammarband. Den ska sluta minst 150 mm över isoleringens översida och vara vinklad så att luftningen styrs förbi isoleringen och upp utefter yttertakets undersida. Luftspalten bör vara ≥ 25 mm och den ska ha insektsnät av beständigt material.

Det finns olika exempel på värmeisolerad takkonstruktion utan ventilerande luftspalt. Dessa exempel förutsätter värmeisolering av hygroskopiskt material (till exempel cellulosaisolering) samt i regel även underlagstäckning och ångspärr/ångbroms av icke ångtätt material. För ytterligare information hänvisas till producenter av värmeisoleringsmaterial.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok