Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Upplag vid bärande yttervägg. Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
2D-ritning
3D-ritning

Material

Golvbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd < 600 mm.
Hammarband, kantbjälke och kortlingar: konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkar.
Fästdon: trådspik 100-3,4.

Utförande

Innan golvbjälkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas från varje sida. Minsta upplagslängd 70 mm. Kantbjälke och kortlingar skråspikas. Utrymmet mellan ångspärr och kantbjälke ska värmeisoleras. Bjälklag isoleras med minst 100 mm isolering.

Ingående material

 1. Vindskydd/värmeisolering.
 2. Värmeisolering.
 3. Syll.
 4. Klämd omlottskarv/ångspärr.
 5. Kantbjälke.
 6. Kortling.
 7. Kantisolering.
 8. Hammarband.
 9. Klämd omlottskarv/ångspärr.
 10. Ytterväggsreglar.
 11. Ångspärr.
 12. Invändig väggbeklädnad.
 13. Kortling.
 14. Undergolv.
 15. Golvbjälkar.
 16. Ljudisolering, fullisolerat bjälklag 600 mm in från yttervägg.
 17. Ångspärr.
 18. Glespanel. 
 19. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-08

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan