Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Fasadskiva av mineralull utanpå vindskydd.
 2. Värmeisolering.
 3. Syll.
 4. Klämd omlottskarv/ ångspärr/ångbroms.
 5. Kantbjälke.
 6. Kortling.
 7. Kantisolering.
 8. Hammarband.
 9. Klämd omlottskarv/ ångspärr/ångbroms.
 10. Ytterväggsreglar.
 11. Ångspärr/ångbroms.
 12. Invändig väggbeklädnad.
 13. Kortling.
 14. Golv/undergolv.
 15. Golvbjälkar c ≤ 600.
 16. Ljudisolering, fullisolerat bjälklag 600 in från yttervägg. I övrigt 70 tjock isolering.
 17. Ångspärr/ångbroms.
 18. Glespanel 22x70 c ≤ 400. 
 19. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbjälkar: konstruktionsvirke C24 eller limträ GL30c, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Hammarband, kantbjälke och kortlingar: konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkar.
Fästdon: trådspik 3,4x100.

Utförande

Innan golvbjälkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas/-skruvas från varje sida. Minsta upplagslängd 70 mm. Kantbjälke och kortlingar skråspikas/-skruvas. Utrymmet mellan ångspärr/ångbroms och kantbjälke värmeisoleras. Bjälklag isoleras med minst 100 mm isolering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok