Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Fasadskiva av mineralull utanpå vindskydd.
 2. Värmeisolering.
 3. Syll.
 4. Klämd omlottskarv/ ångspärr/ångbroms.
 5. Kantbjälke.
 6. Kortling.
 7. Kantisolering.
 8. Hammarband.
 9. Klämd omlottskarv/ ångspärr/ångbroms.
 10. Ytterväggsreglar.
 11. Ångspärr/ångbroms.
 12. Invändig väggbeklädnad.
 13. Kortling.
 14. Golv/undergolv.
 15. Golvbjälkar c ≤ 600.
 16. Ljudisolering, fullisolerat bjälklag 600 in från yttervägg. I övrigt 70 tjock isolering.
 17. Ångspärr/ångbroms.
 18. Glespanel 22x70 c ≤ 400. 
 19. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbjälkar: konstruktionsvirke C24 eller limträ GL30c, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Hammarband, kantbjälke och kortlingar: konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkar.
Fästdon: trådspik 3,4x100.

Utförande

Innan golvbjälkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas/-skruvas från varje sida. Minsta upplagslängd 70 mm. Kantbjälke och kortlingar skråspikas/-skruvas. Utrymmet mellan ångspärr/ångbroms och kantbjälke värmeisoleras. Bjälklag isoleras med minst 100 mm isolering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan