Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Installationsränna

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd/värmeisolering.
 2. Övre syll.
 3. Lufttätning.
 4. Kantbjälke.
 5. Nedre syll.
 6. Syllisolering.
 7. Värmeisolering mellan bärande reglar.
 8. Ångspärr/ångbroms.
 9. Invändig väggbeklädnad.
 10. Regel.
 11. Undergolv.
 12. Rännbotten.
 13. Värmeisolering.
 14. Blindbotten.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Blindbotten: Underlagsspont 20x95 sort G4-3 eller bättre (VB2049) alternativt blindbottenskiva, till exempel 9 mm blindbottenplywood.
Rännbotten: Blindbottenplywood, tjocklek 9 mm.
Stödreglar: virke 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822).
Fästdon: trådspik 3,4x100 och 2,0x50.

Utförande

Eventuellt urtag, som ska vara godkänt av ansvarig konstruktör, utförs i golvbjälkars överkant. Förstärkning av bjälkar kan erfordras vid upplaget. Rännbotten av blindbottenplywood spikas ihop med stödreglar. Den monteras i urtaget. För att effektiv tätning av konstruktionen ska erhållas bör ytterväggens ångspärr/ångbroms klämmas fast mellan stödregel och undergolv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan