Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Installationsränna

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd/värmeisolering.
 2. Övre syll.
 3. Lufttätning.
 4. Kantbjälke.
 5. Nedre syll.
 6. Syllisolering.
 7. Värmeisolering mellan bärande reglar.
 8. Ångspärr/ångbroms.
 9. Invändig väggbeklädnad.
 10. Regel.
 11. Undergolv.
 12. Rännbotten.
 13. Värmeisolering.
 14. Blindbotten.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Blindbotten: Underlagsspont 20x95 sort G4-3 eller bättre (VB2049) alternativt blindbottenskiva, till exempel 9 mm blindbottenplywood.
Rännbotten: Blindbottenplywood, tjocklek 9 mm.
Stödreglar: virke 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822).
Fästdon: trådspik 3,4x100 och 2,0x50.

Utförande

Eventuellt urtag, som ska vara godkänt av ansvarig konstruktör, utförs i golvbjälkars överkant. Förstärkning av bjälkar kan erfordras vid upplaget. Rännbotten av blindbottenplywood spikas ihop med stödreglar. Den monteras i urtaget. För att effektiv tätning av konstruktionen ska erhållas bör ytterväggens ångspärr/ångbroms klämmas fast mellan stödregel och undergolv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok