Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund– golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Väggstomme.
 2. Yttre syll.
 3. Syllisolering.
 4. Grundmur/grundbalk.
 5. Ångspärr/ångbroms.
 6. Kantbjälke.
 7. Eventuellt urtag för installationer.
 8. Golvbjälkar.
 9. Inre syll.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Upplag av bärande yttervägg

Golvbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 mm. Upplagslängd ≥ 50 mm, helst ≥ 70 mm.
Yttre och inre syll: konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller EPDM-list.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Fästdon: expanderande skruv mot grundkonstruktion och i övrigt trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.

Utförande

Grundkonstruktionens ångspärr/ångbroms ansluts mot ytterväggens ångspärr/ångbroms med omlottskarv som kläms fast mellan inre syll och underlag. Syllen förankras i grunden enligt konstruktörens anvisningar med till exempel expanderande skruv.

Om det förekommer viss kantkrokighet hos bjälkar bör de läggas upp så att bjälklaget får viss överhöjning. Bjälkes upplagsyta ska ligga an mot syllen. Golvbjälkar och kantbjälke skråspikas i syllen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan