Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund– golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggstomme.
  2. Yttre syll.
  3. Syllisolering.
  4. Grundmur/grundbalk.
  5. Ångspärr/ångbroms.
  6. Kantbjälke.
  7. Eventuellt urtag för installationer.
  8. Golvbjälkar.
  9. Inre syll.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Upplag av bärande yttervägg

Golvbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 mm. Upplagslängd ≥ 50 mm, helst ≥ 70 mm.
Yttre och inre syll: konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500 eller EPDM-list.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Fästdon: expanderande skruv mot grundkonstruktion och i övrigt trådspik 3,4x100 av varmförzinkat stål.

Utförande

Grundkonstruktionens ångspärr/ångbroms ansluts mot ytterväggens ångspärr/ångbroms med omlottskarv som kläms fast mellan inre syll och underlag. Syllen förankras i grunden enligt konstruktörens anvisningar med till exempel expanderande skruv.

Om det förekommer viss kantkrokighet hos bjälkar bör de läggas upp så att bjälklaget får viss överhöjning. Bjälkes upplagsyta ska ligga an mot syllen. Golvbjälkar och kantbjälke skråspikas i syllen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok